psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Vznik a funkce psychiky

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Kde se psychika vzala a k čemu nám vlastně je

Při snaze dopátrat se okolností vzniku psychiky se v historii vyčlenily dva hlavní názorové proudy; klíčovým pojmem jednoho z nich je stvoření (tzv. kreacionistická hypotéza), druhého pak evoluce (evolucionalistická hypotéza). V tomto textu se pracuje pouze s hypotézou evolucionistickou. (Poznámka - v obou případech je užito důležité slůvko "hypotéza" - znamená to tedy, že se jedná o jistý předpoklad, který však dosud nebyl patřičně podložen a dokázán.)

Podstatné teze evolucionistické hypotézy jsou tyto: Rozmanitost života na Zemi je způsobena činností mechanismu přírodního výběru; ten se uskutečňuje jako interakce tlaku podmínek prostředí a náhodných mutací* - genetických změn umožňujících vznik nových vlastností. Přírodní výběr se realizuje bojem o život, v němž přežijí ti nejúspěšnější, tedy ti, kteří se uměli nejlépe adaptovat (přizpůsobit). Způsob života a vlastnosti přírodního prostředí tvoří jednotu.

Podle evolucionistů se psychika "vynořila" u organismů na určité úrovni vývoje. A protože veškeré funkce organismu mají za účel své existence přežití tohoto organismu (a druhu), je tomu tak i u psychiky. Psychika tedy slouží přežití stejně jako např. imunitní systém zajišťující obranyschopnost nebo kosterní svalstvo zajišťující pohyb. Jejím úkolem je "dohlížet" na interakci činnosti jedince a jeho životního prostředí a řídit tuto činnost ve směru adaptace.
Adaptovat se znamená přežít. (Evolucionistickou hypotézou však není téma významu psychiky zcela vyčerpáno - otevřené zůstávají otázky po určitém "vyšším" smyslu individuálního života a života vůbec, jejichž zodpovězení je - alespoň prozatím - mimo možnosti empirických věd.)

Adaptace ovšem není věcí pouze pasivního přizpůsobení se okolním podmínkám; může mít i podobu aktivního zásahu do prostředí (jdeme po cestě, před námi je větev; můžeme ji překročit - pasivní adaptace, nebo odhodit - aktivní adaptace). Aktivní adaptací vzniklo kulturní prostředí, které je výsledkem přetváření původního prostředí přírodního. Kulturní evoluce začala před asi deseti tisíci lety, kdy se lidé začali shromažďovat, spolupracovat a zakládat města. Produkty genetické evoluce (probíhající asi dva miliony let) jsou určité vrozené základy prožívání a chování; tyto vrozené základy dostaly v procesu kulturní evoluce zcela specifické formy. Myšlení a s ním související schopnost užívat k dorozumívání řeč umožnily lidem něco, co zvířata dokáží jen náznakově nebo vůbec nedokáží - vyrábět nástroje, rozdělit si práci a mluvit spolu.

Člověk je tedy determinován svojí biologickou podstatou a kulturním prostředím, jejichž elementy jsou geny**, resp. memy. Geny nesou informaci o stavbě a funkcích orgánových struktur - "říkají" každé buňce našeho těla, jak má vypadat, kde je její místo a co tam má dělat. Memy jsou principielně totéž, co geny; jsou to elementy kultury a nesou informace o postupech různých činností, významu symbolů a pojmů, ... (např. mem pro jedení příborem, mem pro přivítání návštěvy nebo mem pro ovládání počítačové myši). Stejně jako geny, i memy mění své formy mutacemi, vznikají a zanikají, přičemž zůstávají takové memy, které se osvědčily jako úspěšné. Tak zanikl např. mem pro výrobu luku a šípů, které sloužily mj. obraně před nepřítelem, a byl nahrazen u někoho memem pro používání pistole a u jiného třeba memem pro diplomatické vykrucování.

Zdá se ovšem, ačkoli o tom dost lidí nechce slyšet, že naše biologické založení jako původní je přece jen "základnější", než naše založení kulturní. Třeba takové tabu incestu - dodržujeme ho proto, že k tomu máme výchovou vytvořené zábrany? Anebo spíše proto, že působením přírodního výběru jsme nakonec přežili díky své tendenci se incestním stykům, které mají za následek "ztrátu genetické zdatnosti", vyhýbat? ...

Tato kapitola se jmenuje "Vznik a funkce psychiky". Ergo - psychika vznikla jako dosud nejvyšší nástroj adaptace a její funkcí je regulovat veškerou činnost jedince ve vztahu k jeho životnímu prostředí. Při zabývání se psychikou je třeba mít na paměti důležitou skutečnost - totiž že psychika tady není sama o sobě, nýbrž úzce souvisí s organismem. Nelze proto oddělit fyzické já a duševní já, protože jedno bez druhého nemůže fungovat. Stále bychom měli vidět člověka jako psycho-fyzický celek. Z tohoto celku si lze psychiku pouze "vypůjčit", rozebrat, prozkoumat, složit a zase ji vrátit na místo. Psychika a organismus tvoří jeden funkční systém a tento systém je v neustálé interakci se svým životním prostředím.

* Mutace
Změna, obměna; zdroj genetické variability, změna v uspořádání genetické informace. Zdrojem mutací jsou buď změny stavby DNA vlivem vnějšího prostředí nebo chyby při syntéze dceřinných molekul DNA.

** Gen
Základní jednotka genetické informace přenášená z rodičů na potomky. Gen je určitý úsek DNA (deoxyribonukleové kyseliny) a nachází se většinou v chromozomech v jádrech buněk. Nese informace o umístění, tvaru a funkci příslušné buňky.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.