psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Podmínky použití, ceník, reklamace


Podmínky užití

Provozovatelem testů pod doménou psyx.cz je PhDr. Michaela Peterková – Psychologické služby, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ: 74584022, neplátce DPH, e-mail: info/zavinac/psyx.cz, tel. 777 649 129 (dále jen Provozovatel).

Tyto podmínky užití se vztahují na každého návštěvníka (dále jen Účastník) webových stránek (dále jen Web) a testů provozovaných pod doménou a subdoménami psyx.cz. (Pokud se na Webu vyskytují pouhé odkazy na produkty třetích stran, tyto produkty podléhají podmínkám jejich provozovatelů.)

Psychologické testy provozované na Webu (dále jen "Testy") a relaxační nahrávky (dále jen "Nahrávky") doporučujeme pro zdravé jedince nad 18 let věku, pro osoby mladší a/nebo se zdravotními či psychickými obtížemi nemusí být vhodné. Provozovatel nenese ani nemůže nést odpovědnost za to, jak na Účastníka - testovanou osobu výsledky testu či relaxace zapůsobí. Pokud má Účastník obavy ze své reakce na výsledek testu, nedoporučujeme mu testy podstupovat. Případné znepokojující informace z výsledku testu doporučujeme konzultovat s psychologem nebo lékařem.
Účelem Testů je prohloubení sebepoznání. Tyto Testy nenahrazují psychologické, psychiatrické ani jakékoli jiné lékařské vyšetření.

Ceny

Přístup k Testům (s výjimkou Testu barev) a jejich vyplnění jsou bezplatné. Výsledek je možné získat zaplacením příslušné částky buď pomocí platební karty nebo bankovním převodem. Cena testů je vždy zřetelně uvedena před započetím testu v rámci instrukcí k vyplňování, a pak znovu na konci části s otázkami. V případě platby platební kartou se výsledky zobrazí ihned po zpracování transakce. Při platbě bankovním převodem jsou výsledky odeslány co nejdříve, obvykle následující pracovní den po připsání platby, nejpozději do tří pracovních dnů.
Nahrávky jsou přístupné po zaplacení ceny, které je zřetelně uvedena na objednávací stránce.
Všechny ceny jsou uvedeny jako konečné.

Problémy a reklamace

V případě jakýchkoli potíží s Testy kontaktuje Účastník Provozovatele bez zbytečného odkladu. Provozovatel přitom nenese odpovědnost za nefunkčnost nacházející se mimo jeho vliv (výpadek připojení k internetu, nedostupnost webového serveru, zablokované platby mobilem apod.).
Povinností Provozovatele je poskytnout vyhodnocení Testu v avizovaném rozsahu (přibližný počet stran výsledku, přičemž stranou je myšlena normostrana A4, je vždy zřetelně uveden v informacích před započetím Testu) a na základě údajů vyplněných Účastníkem. Poskytnutím vyhodnocení se myslí zobrazení vyhodnocení (výsledku) Testu na monitoru. Poskytl-li Účastník funkční e-mailovou adresu, je na ni výsledek Testu automaticky přeposlán ve formátu pdf. Výjimkou je Test barev, jehož výsledek je Účastníkovi odeslán na e-mail ve formátu pdf po zaplacení a vyhodnocení. Při dodání výsledku Testu či Nahrávky v elektronické podobě (digitální obsah bez hmotného nosiče) nelze po zobrazení, zaslání, jiném dodání či stažení výsledku Testů či Nahrávek od kupní smlouvy odstoupit. Testy a nahrávky jsou poskytovány v běžných formátech .pdf, .mp3, a .zip. Programy pro rozbalení a zobrazení či poslech (například Adobe Acrobat Reader, Windows Media Player, WinZip) jsou obvyklou součástí softwaru osobních počítačů nebo je lze zdarma stáhnout (např. na stahuj.cz). Provozovatel nenese žádnou zodpověnost za použití těchto i jiných programů Účastníkem. Účastník akceptuje přijetí těchto formátů a také zajistí, aby jeho e-mailová schránka byla schopná přijímat jednotlivé e-maily s přílohami až do velikosti 8 MB.
Nezobrazený, nekompletní nebo jinak vadný, řádně zaplacený výsledek Testu či nedodanou nebo vadnou Nahrávku Účastník reklamuje neprodleně, nejdéle do 15 dnů od zaplacení. Po této době se má za to, že Účastník výsledek Testu či Nahrávky v pořádku a kompletní obdržel.
Podpora ze strany Provozovatele se poskytuje prostřednictvím komunikačního formuláře a zde uvedených kontaktních údajů. Pokud to okolnosti dovolí, je problém Účastníka vyřešen neprodleně, nejpozději do sedmi pracovních dnů od jeho oznámení. Účastník musí vhodným způsobem ověřit, zda jeho zpráva k Provozovateli dorazila.
Přednostním řešením je vždy zaslání Nahrávky či nalezení a zaslání výsledku Testu z databáze na e-mail Účastníka; není-li to možné, pak je Účastníkovi s řádně zaplaceným výsledkem poskytnut náhradní kód k opětovnému projití testu a bezplatnému získání výsledku.
Není-li Provozovatel Účastníkovi s řádně zaplaceným výsledkem Testu či Nahrávkou do 30 dnů od výzvy Účastníka schopen zaslat Nahrávky, výsledek Testu na e-mail nebo poskytnout mu náhradní bezplatný kód k získání výsledku, má Účastník právo žádat navrácení jím zaplacené částky. Provozovatel částku převede na bankovní účet Účastníka nejpozději do 30 dnů od výzvy Účastníka.
Přesný návod na řešení konkrétních možných potíží a komunikační formulář je k dispozici zde: https://www.psychotesty.psyx.cz/info.php
K řešení problémů doporučujeme použít daný formulář. Pokud Účastník kontaktuje Provozovatele pomocí e-mailu, může se řešení jeho problému protáhnout, případně zpráva Účastníka může být blokována spamovým filtrem a k Provozovateli vůbec nedorazí. Za tyto situace nepřebírá Provozovatel zodpovědnost. Pokud Účastník přesto chce kontaktovat Provozovatele pomocí e-mailu, zašle zprávu obsahující název testu či relaxace, datum vyplnění/objednávky, kód Testu nebo variabilní symbol a popis problému na e-mailovou adresu: zdenek/zavináč/psyx.cz.
Pro účel bezproblémové komunikace Účastníka s Provozovatelem Účastník zajistí, aby e-maily od Provozovatele nebyly filtrovány jako spam či jinak omezovány.
V případě porušení povinností Provozovatele ve věci dodání a reklamace Produktu se Účastník může obrátit s žádostí o zprostředkování mimosoudního jednání na sdružení dTest (dtest.cz) a uplatnit stížnost u dohlížejícího orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Ostatní ujednání

Provozovatel vyvíjí přiměřenou snahu, aby celý Web i Testy a Nahrávky byly ve všech ohledech funkční. Účastník nicméně bere na vědomí, že jde o stále se vyvíjející softwarové řešení, u něhož není možné zcela vyloučit přítomnost určitých nedokonalostí. Na jejich odstraňování Provozovatel s Účastníkem ochotně spolupracuje. Účastník dále bere na vědomí, že veškeré informace jsou poskytovány "tak, jak jsou", a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé užíváním informací Účastníkem.

Účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů (zejména jde o e-mail, byl-li k zaslání výsledků zadán). Provozovatel smí nakládat s těmito údaji pro účely nezbytné komunikace s Účastníkem a smí na tento e-mail zasílat svá obchodní sdělení. Účastník může toto zasílání kdykoli zrušit. Údaje nebudou předány třetí straně.

Platby pomocí platebních karet zajišťuje GOPAY, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno jakékoli kopírování, šíření ani ukládání informací, textů, obrazových ani zvukových dat na datové nosiče, není-li výslovně uvedeno jinak nebo bez písemného souhlasu Provozovatele.

Záležitosti nespecifikované v těchto Podmínkách užití se řídí právním řádem České Republiky.
Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2011, poslední revize 16.01.2021.


nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.