psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

INFO: Psychologické testy k policii
a pro řidiče

Psychotesty pro řidiče

Psychotesty jsou povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) - musí absolvovat psychologické testy a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty je potřeba zvládnout při zahájení činnosti, pak v 50 letech a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější. Od r. 2011 se vyšetření musí podrobit i vybodovaný řidič.

Na trhu působí velké množství firem, které vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel (tak se to oficiálně jmenuje) provádějí. Ceny se pohybují v rozmezí 1000 až 2500 Kč. Hledejte na internetu spojení psychotesty pro řidiče, dopravně-psychologické vyšetření, psychologické vyšetření řidičů a určitě někde poblíž na někoho přijdete.

Pro tyto psychotesty není žádný závazný obsah. Objevily se i zprávy, že kdosi vyšetřuje tím, že si půl hodiny s řidičem popovídá a vystaví mu potvrzení o řidičské způsobilosti. Takových psychologů-sebevrahů ale moc nenajdete (přece jen do určité míry zodpovídají za to, že za volantem nic fatálního neprovedete). Kromě toho musí být psycholog od r. 2011 (nejpozději 2012) atestován, aby mohl vyšetření provádět. Většinou se psychotesty skládají z části osobnostní a výkonové, podobně jako psychotesty k policii - viz odstavec níže. Někde vás také vyšetří na speciálním přístroji, který imituje situace, se kterými se můžete na silnici setkat - zjišťuje tendenci zmatkovat, riskovat apod. Klasikou je vyšetření inteligence, paměti a pozornosti. V osobnostní části jsou to pak dotazníky podobné těm, které najdete zde, doplněné někdy rozhovorem. Testy pro řidiče nebývají nezvládnutelně náročné - i proto, že jde o komerční (a velmi lukrativní záležitost) a žádná firma si nechce udělat takové jméno, že od psychotestů vyhazuje hodně lidí. V té chvíli by k nim na testy nikdo nechodil. Ze zdejších testů vám může napovědět Test mentální výkonnosti COGIT (zahrnuje testování pozornosti, částečně inteligence, dále postřehu a schopnosti orientovat se v nepřehledné situaci) Výsledek by neměl být horší než MQ 90. V testu OSPAT byste měli dosáhnout nízkých hodnot v disocialním, emočně nestabilním, pasivně agresivním a histriónském typu. V testu BITEPT by se vám výsledek neměl červenat, psychotest PESO by měl zaznamenat nízké hodnoty u agresivity, hostility, negativismu a antisociality. Když se rozhodnete některý nebo některé z těchto psychotestů vyplnit, nezaručí vám to sice úspěch u ostrých testů, ale mohli byste tam jít klidnější, když budete vědět, co vás přibližně čeká.

Psychologické vyšetření se týká i mnoha dalších skupin řidičů - hasičů, řidičů tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdců a pilotů. Tady už bývá situace komplikovanější a musíte se informovat přímo u příslušných organizací a firem. Rámcově je ale celý proces podobný tomu, co zde bylo popsáno.

Psychotesty k policii

Hodně dotazů se týká přijímacích psychologických testů k Policii ČR. Přesné složení testové baterie není známé a ani by to nebylo žádoucí, protože pak by tyto psychotesty ztratily svůj smysl. Aniž bychom o policejních testech vyzradili příliš, lze uvést asi tolik: Určitě se skládají z části zaměřené na osobnost a z části výkonové. Výkonová část bude patrně zahrnovat test inteligence (kvalitní IQ testy zdarma a úkoly na trénink k testům inteligence najdete na www.mensa.cz), test pozornosti a testy dalších kognitivních funkcí - např. postřeh, schopnost přesně a rychle reagovat atp. Osobnostní část testů k PČR zahrnuje jednak klasické dotazníky, s jakými se setkáte i na tomto webu (typu OSPAT, PESO nebo ICAP). Takové dotazníky je možné do určité míry obelhat, nicméně mají určité jistící mechanismy - zkoumá se konzistence (podobné odpovědi v týž škálách) a obsaženy jsou i speciální škály na odhalení případné stylizace. Tyto testy budou nejspíš doplněny dalšími psychologickými metodami, např. projektivními testy (viz odstavec výše), ideálně i psychodiagnostickým rozhovorem a všechno pak bude posuzováno v interakci (v souvislostech). Lze také předpokládat speciální metody zaměřené na zvládání stresových situací nebo třeba stereotypních úkolů.

Kdo má šanci policejními psychotesty projít? Obecně řečeno psychicky stabilní jedinec s dobře komponovanou osobností a vyvinutými exekutivními funkcemi (myšlení, pozornost atd.) Místní testy vám mohou cosi napovědět; samozřejmě za předpokladu, že je vyplníte pravdivě - buďte na sebe spíš přísnější. U testu OSPAT by vám měla vyjít nízko disociální, emočně nestabilní, histriónská a pasivně-agresivní osobnost. U testu ICAP je žádoucí nízká sebekritičnost a naopak vysoká stabilita, zodpovědnost, flexibilita a internalita. U testu PESO byste měli dosáhnout opět vysoké emocionální stability, vysoké sebedůvěry a nízké antisociality, hostility, agresivity a negativismu. V testu BITEPT by vám v ideálním případě nemělo vyjít pozitivně nic. Ve VŠECH testech se zaměřte i na hned první vyhodnocovanou škálu spolehlivosti - ta hodnotí pravdivost vyplnění testu a výsledkem by mělo být hodnocení, že test byl vyplněn pravdivě (BITEPT tuto škálu jako jediný z jmenovaných neobsahuje).
Výkonovou část zastupuje test paměti, který může mít jistý význam (i když zásadní patrně ne) a zejména Test mentální výkonnosti COGIT, kde už se vztah a podobnost s metodami psychotestů u policie asi najde, protože hodnotí pozornost, postřeh, hloubku a výkonnost myšlení aj. U COGITu byste se měli pohybovat s výsledkem MQ nad hodnotou 105.
Tím, že si tady vyberete nějaké psychotesty a vyplníte je, se samozřejmě nestanete automaticky úspěšnými uchazeči o práci u PČR. Ale mohou vám prozradit, kde máte případné rezervy a na co se zaměřit, protože jde o typické a přitom veřejně přístupné psychologické testy. Také si vyzkoušíte vyplňování psychologických testů, což by mělo snížit vaši nervozitu v samotném výběrovém řízení.

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.