psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Psychologie

PSYCHOLOGIE - články, praktické informace, studium psychologie


  Komunikace (z pohledu psychologie)
typy a fáze komunikačního procesu
  Asertivita
vyzrálý a mírumilovný postoj
  Asertivní jednání a techniky
jak chválit, kritizovat a říkat "ne"
  Lhaní
druhy lhaní, lhaní u dětí i dospělých
  Psychologie barev
psychologický význam barev
  Motivace úspěchem nebo strachem?
člověk se snaží, aby uspěl, nebo aby se vyhnul chybám
  Test workholismu
Jste workholik? Test závislosti na práci
  Test osobní zralosti
Člověk je tím, co si o sobě myslí - test
  Pár životních výpočtů
Spočítejte si, jak se napracovaly vaše plíce, srdce, játra...

  Žárlivost
vše o žárlivosti
  Žárlivý partner
příběh ženy, která žila se žárlivcem

  Alkoholismus
vše o alkoholismu
  Syndromy související s alkoholismem
psychóza, demence, delirium, abstinenční syndrom a další
  Selincro - léčba alkoholismu
nový lék pro těžké pijáky
  Alkoholik - případová studie
příběh člověka závislého na alkoholu

  Anorgasmie
vše o anorgasmii - specifika u žen, mužů, příčiny, léčba

DOBRÉ VĚCI KE STAŽENÍ

  Co to s ní(m) je? - Dětské problémy
Knížka zdarma ke stažení, lepší porozumění dětem
  Doktor mozek - knížka zdarma
jak jednoduše ovlivnit svou náladu, aktivitu a vztahy
  Čeho lidé před smrtí nejvíc litují
Poučení od těch nejpovolanějších. Co můžeme dělat jinak
  Schizofrenie - pravdivé informace
Pravdivé informace o schizofrenii - příznaky, typy schizofrenie, druhy halucinací, bludů, léčba a jak jednat se schizofrenikem.


Doporučujeme:

Nastavení mysli Mindset obálka
Carol Dwecková

Nastavení mysli

Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál

 

Za vaším úspěchem nestojí pouze schopnosti a talent, ale také váš přístup k nim: tzv. nastavení mysli. Profesorka Dwecková ve svém bestselleru vysvětluje, jak toto nastavení můžete změnit a jak napomoci lásce k učení a houževnatosti, které jsou základem úspěchu ve všech oblastech života.PSYCHICKÝ VÝVOJ ČLOVĚKA

  Vývojová psychologie - úvod
ontogeneze: člověk od početí po smrt
  Prenatální a perinatální období
vznik, růst a narození člověka
  Novorozenecké období
zvykání si na život ve vnějším světě
  Kojenecké období
poznávání a potřeba věřit
  Batolecí období
JÁ, já sám, NE - zrod osobnosti
  Předškolní období
egocentrismus a uplatňování schopností
  Nástup do školy a mladší školní věk
jedna velká změna, jinak klid (bouře na obzoru)
  Období dospívání - pubescence
z cesty a nerušit - hledá se identita
  Období adolescence
dětství je překonáno, dospělosti vstříc
  Období dospělosti
postupně více zkušeností a méně sil
  Období stárnutí a stáří
plány i hodně vzpomínek
  Období umírání a smrt
smířit se s neodvratností


PORUCHY OSOBNOSTI

  Poruchy osobnosti
vysvětlení poruch osobnosti, příčiny, léčba, přehled typů
  Psychopatie
starší název pro poruchu osobnosti, v USA má ale jiný význam
  Léčba poruch osobnosti
ze své povahy se člověk nevyléčí, ale určité možnosti ke zlepšení existují
  Paranoidní porucha osobnosti
vztahovačnost, podezíravost a nedůvěra
  Schizoidní porucha osobnosti
odtažitost, citový chlad, podivínství
  Disociální porucha osobnosti
bezohlednost, bezcitnost, agresivita
  Emočně-nestabilní porucha osobnosti - impulzivní typ
labilita, nepředvídatelnost, konfliktnost
  Hraniční porucha osobnosti
labilita, vnitřní prázdnota, zmatek v sobě
  Histrionská porucha osobnosti
teatrálnost, labilita, povrchnost
  Anankastická porucha osobnosti
nejistota, puntičkářství, nutkavost
  Anxiozní (vyhýbavá) porucha osobnosti
pocit nejistoty, zranitelnost, nejistota
  Závislá porucha osobnosti
pasivita, slabost, závislost na jiných lidech
  Narcistická porucha osobnosti
samolibost, nadřazenost, marnivost
  Pasivně-agresivní osobnost
negativismus, váhavost, mrzoutství
  Nezdrženlivá osobnost
nestálost, bezcílnost, vyhledávání pohodlí a požitků
  Schizotypální porucha osobnosti
vztahovačnost, podivínství, samotářství
  Dysforická porucha osobnosti
smutek, nízká sebedůvěra, pesimismus
  Sadistická porucha osobnosti
krutost, násilnost, dominance
  Masochistická porucha osobnosti
sebeponižování, neschopnost zažívat potěšení, sebetrestání
  Z diskuse - poruchy osobnosti
otázky a odpovědi z fóra na téma poruch osobnosti

STUDIUM PSYCHOLOGIE

  Přijímací zkoušky na psychologii
info o průběhu zkoušek na jednotlivých školách
  Studium psychologie
info o formách a náročnosti studia
  Teorie osobnosti
text ke stažení (teorie osobnosti, život a dílo nejdůležitějších představitelů)
  Biologie člověka
text ke stažení
  Vědomostní testy
rozcestník vědomostních testů - biologie člověka, psychologie osobnosti, představitelé psychologie, cizí slova v psychologii a další, vše zdarma


Doporučujeme:

Odhaleneé emoce Ekman obálka


Paul Ekman

Odhalené emoce

Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých


Rozpoznáte-li skutečné pocity svých partnerů, dětí, kolegů v práci nebo i úplně cizích lidí, můžete správně zareagovat a vyhnout se tak omylům i zbytečným konfliktům.


OBECNÁ PSYCHOLOGIE

  Psychologie - věda o psychice
psychologie studuje prožívání a chování
  Vznik psychologie a její směry
kdy psychologie vznikla a co je její podstatou
  Struktura psychologie
základní a aplikované psychologické disciplíny
  Vznik a funkce psychiky
kde se psychika vzala a k čemu nám vlastně je
  Paradigma psychologie
paradigma neboli supermodel psychologie
  Z čeho se psychika skládá
systém psychických jevů
  Metody a metodologie psychologie - úvod
obecně o psychologických metodách a proměnných
  Metody v psychologii - pozorování...
pozorování, experiment, kazuistika, testy aj.
  Senzorické procesy - příjem informací
zrak, sluch, čich, chuť, kožní čití a tělové smysly
  Vnímání
při vnímání se tvoří vjemy
  Pozornost
výběr jen toho skutečně důležitého
  Vědomí
protiklad bezvědomí a nevědomí
  Představy
představy jsou ryzím výplodem mozku
  Emoce
emoce říkají, co je dobré a co ne
  Paměť
sklad informací i paměťové procesy
  Učení z hlediska psychologie
jde o víc než memorování ke zkoušce
  Myšlení
typy myšlení a důležitý pojem "pojem"
  Jazyk z hlediska psychologie
jazyk jakožto vymoženost pro složité dorozumívání
  Motivace jednání
motivace je odpovědí na otázku "Proč?"


 

nahoru

odpovědi PPS: schizofrenie

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.