psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

  OSPAT - Test pro typy a poruchy osobnosti
  EQ-TEST - Test emoční inteligence

Tento psychotest orientačně identifikuje 11 typů osobnosti - paranoidní, narcistickou, emočně nestabilní, závislou, nutkavou a další. Je-li dané zaměření vyjádřeno slabě, jde o tzv. akcentovanou osobnost (jakoby svéráz, styl); při silnějším vyjádření lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení a doporučení. OSPAT je tradičně nejoblíbenější test.
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR  pro SR   online test  120 otázek/13 škál  oblast zdraví
Podrobnosti zde

Otestujte své EQ - svou emocionální a mezilidskou kapacitu. Test je sestaven z rozmanitých úkolů a otázek zaměřených na schopnost orientovat se v různých životních situacích, na zvládání komunikace včetně porozumění neverbálním signálům. Emoční inteligence je důležitou složkou osobnosti a do velké míry určuje, jaký vztah člověk zaujímá k sobě a k druhým lidem.
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR   pro SR   online test  92 položek/7 škál/11 subškál 
Podrobnosti zde

Schizofrenie (PDF ke stažení)

Správné odpovědi na závěrečné otázky

1. Žena, 29 let. Odmítá jíst cokoli, co si nepřipraví sama. Jídlo jí i tak připadá nahnilé nebo otrávené; je přesvědčená, že ji chce někdo pomalu otrávit. Na stresové situace reaguje velmi popuzeně, stahuje se ze společnosti.

Paranoidní schizofrenie
Jsou popsány halucinace – špatná chuť jídla, i perzekuční blud – domnělá snaha ženu otrávit. Nízká frustrační tolerance (tedy nesnášenlivost stresových situacích) a sociální stažení jsou běžnými doprovodnými znaky schizofrenie.

2. Muž, 16 let. Začal mít problémy na střední škole. Při zkoušení odpovídal zvláštně, témata překrucoval, nakonec studium přerušil. Chce napsat knihu "o tom, jak to na světě ve skutečnosti chodí", ale nemá k tomu teď dost sil, špatně spí a je pořád unavený. Dvakrát se pokusil o sebevraždu. Nesměje se ani se nerozčiluje.

Simplexní schizofrenie
Napoví časný začátek potíží, dále podivínské myšlení. Nedostatek vůle a emoční plochost jsou dalšími typickými znaky, stejně tak sebevražedné pokusy.

  BITEPT - Velký test psychických poruch
  ICAP - Test osobnostních vlastností

Mnoho lidí si dělá starosti se svým duševním stavem, ale nepokusí se o žádné řešení. Tento test orientačně zjišťuje možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - deprese, mánie, bipolární porucha, nemoci schizofrenního okruhu, fobie, panická porucha, hypochondrická porucha a další.
BONUS - zdarma patnáctistránkový informační materiál o psychických poruchách (vznik, průběh, příznaky, léčba...)
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR   pro SR   online test  110 otázek/18 škál  oblast zdraví
Podrobnosti zde

Člověk v podstatě není schopen podívat se na sebe z nadhledu. Tento psychologický test osobnosti vám prozradí, jak na tom jste, pokud jde o základní osobnostní (povahové) vlastnosti jako je extraverze/introverze, emocionální stabilita/labilita, flexibilita, dominance, vitalita, optimismus, sebekritika, opatrnost a další.
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR   pro SR   online test  135 otázek/14 škál  oblast osobnost
Podrobnosti zde

  FULJOB - Test profesně-zájmové orientace
  PESO - Osobnost mezi lidmi

Tento psychotest hodnotí vaše preference, schopnosti a osobnostní zaměření. Zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že za čas naprosto změníte názor. Dozvíte se, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností. Šikovný, informativní testík.
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR   pro SR   online test  100 otázek/7 škál  oblast práce
Podrobnosti zde

Vztahy s druhými lidmi jsou vedle postoje k sobě patrně tou nejdůležitější složkou naší psychické reality. Tento psychotest zjišťuje hlavně ty vlastnosti osobnosti, které se výrazně projevují právě v mezilidských vztazích - důvěřivost, agresivitu, obětavost, laskavost, negativismus, hostilitu, empatii aj.
BONUS - oblíbený testík "Jste dobrý psycholog-amatér?"
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR   pro SR   online test  125 otázek/13 škál  oblast osobnost
Podrobnosti zde

 MACH - Test výkonového potenciálu a motivace
  Partnerský test - pro manžele a partnery

Výkonová motivace je tah na branku - jak moc usilujete o dosažení svých cílů. Tento test zjišťuje celkovou sílu motivu výkonu, rozlišuje některé jeho složky (např. disciplinovanost, ambicióznost nebo sebedůvěru) a měří další související atribut - strach z neúspěchu.
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR  pro SR  online test  125 otázek/8 škál  oblast práce
Podrobnosti zde

Jaký je stav vašeho vztahu? Kde jsou existující nebo potencionální problémy? Tento zcela jedinečný test diagnostikuje kondici a stabilitu vztahu, odhaluje problémy a stručně radí, co s nimi. Test mohou vyplnit oba partneři nebo jen jeden z nich.
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.
pro ČR   pro SR  online test  2x108 otázek/13 škál  Test 

partnerského vztahu
Podrobnosti zde

 Test paměti a Test mentální výkonnosti
  Specialita: Test barev

Test paměti MEMREX 08:
2 verze - A a B, žebříčky jednotlivců i krajů
testuje různé typy paměti a paměťové schopnosti

Test mentální výkonnosti COGIT:
3 verze - A, B a C, žebříčky jednotlivců i krajů
testuje mentální rychlost, přesnost, pozornost, inteligenci aj. psychické funkce

Jde o sofistikovaný osobnostní test, který hodnotí očekávání, konflikty, vztahy atp. na základě výběru barev a odstínů. K vyhodnocení barvového testu dostáváte zdarma online psychologický test z této stránky dle vlastního výběru.
Podrobnosti k testu barev zdeJak číst výsledky osobnostních psychotestů?
Ve vyhodnocení testu naleznete položky, u kterých budete mít pocit, že "sedí" – ty vám potvrdí, co jste o sobě již věděli nebo tušili; za pozornost stojí údaje, které jsou v rozporu s představou, kterou o sobě máte; nakonec velmi důležité je, když ve vás nějaká část vyhodnocení daného psychotestu vyvolá zlost, odpor nebo pohoršení - pak bylo zřejmě dotčeno nějaké "bolavé místečko", oblast, kde jste senzitivní, kde je něco nedořešeného a na čem je dobré začít pracovat.

Péče o klienty
Velmi si vážíme vaší přízně a vaše spokojenost je pro nás prioritou. Usilujeme o podávání jasných a pravdivých informací, o řešení případných problémů a zabýváme se všemi připomínkami. Toto nejsou jen fráze. Na e-mailu je vám k dispozici technik webu (zdenek©psyx.cz), který vám např. ochotně dopošle vyhodnocení, když si ho omylem smažete nebo když se cosi porouchá na síti. Případné připomínky, zpětnou vazbu - hodnocení testu prosím posílejte na e-mail info@psyx.cz
V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI PROBLÉMU SE OZVĚTE, VŠE SE DÁ VYŘEŠIT.


 

Psychotesty k policii

Chodí nám hodně dotazů týkajících se přijímacích psychologických testů k Policii ČR. Přesné složení testové baterie není známé a ani by to nebylo žádoucí, protože pak by tyto psychotesty ztratily svůj smysl. Aniž bychom o policejních testech vyzradili příliš, lze uvést asi tolik: Určitě se skládají z části zaměřené na osobnost a z části výkonové. Výkonová část bude patrně zahrnovat cosi jako test inteligence (kvalitní IQ testy zdarma a úkoly na trénink k testům inteligence najdete na www.mensa.cz), test pozornosti a testy dalších kognitivních funkcí - např. postřeh, schopnost přesně a rychle reagovat atp. Osobnostní část testů k PČR zahrnuje jednak klasické dotazníky, s jakými se setkáte i na tomto webu (typu OSPAT, PESO nebo ICAP). Takové dotazníky je možné do určité míry obelhat, nicméně mají určité jistící mechanismy - zkoumá se konzistence (podobné odpovědi v týž škálách) a obsaženy jsou i speciální škály na odhalení případné stylizace. Tyto testy budou nejspíš doplněny dalšími psychologickými metodami, např. projektivními testy (viz odstavec níže), ideálně i psychodiagnostickým rozhovorem a všechno pak bude posuzováno v interakci (v souvislostech). Lze také předpokládat speciální metody zaměřené na zvládání stresových situací nebo třeba stereotypních úkolů.

Kdo má šanci policejními psychotesty projít? Obecně řečeno psychicky stabilní jedinec, který snese značnou psychickou zátěž, s dobře komponovanou osobností a vyvinutými exekutivními funkcemi (myšlení, pozornost atd.) Místní testy vám mohou cosi napovědět; samozřejmě za předpokladu, že je vyplníte pravdivě - buďte na sebe spíš přísnější. U testu OSPAT by vám měla vyjít nízko disociální, emočně nestabilní, histriónská a pasivně-agresivní osobnost. U testu ICAP je žádoucí nízká sebekritičnost a naopak vysoká stabilita, zodpovědnost, flexibilita a internalita. U testu PESO byste měli dosáhnout opět vysoké emocionální stability, vysoké sebedůvěry a nízké antisociality, hostility, agresivity a negativismu. V testu BITEPT by vám v ideálním případě nemělo vyjít pozitivně nic. Ve VŠECH testech se zaměřte i na škálu spolehlivosti - ta hodnotí pravdivost vyplnění testu a výsledkem by mělo být hodnocení, že test byl vyplněn pravdivě (BITEPT tuto škálu jako jediný z jmenovaných neobsahuje).
Výkonovou část zastupuje test paměti, který může mít jistý význam (i když zásadní patrně ne) a zejména Test mentální výkonnosti COGIT, kde už se vztah a podobnost s metodami psychotestů u policie asi najde, protože hodnotí pozornost, postřeh, hloubku a výkonnost myšlení aj. U COGITu byste se měli pohybovat s výsledkem MQ nad hodnotou 105.
Tím, že si tady vyberete nějaké psychotesty a vyplníte je, se samozřejmě nestanete automaticky úspěšnými uchazeči o práci u PČR. Ale mohou vám prozradit, kde máte případné rezervy a na co se zaměřit, protože jde o typické a přitom veřejně přístupné psychologické testy. Také si vyzkoušíte vyplňování psychologických testů, což by mělo snížit vaši nervozitu v samotném výběrovém řízení.

Psychotesty pro řidiče

Psychotesty musí absolvovat řidiči autobusů a nákladních aut nad 7,5t (neplatí pro ty, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) - ti musí zvládnout psychologické testy a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty je potřeba udělat při zahájení činnosti, pak v 50 letech a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější. Od r. 2011 se vyšetření musí podrobit i řidič čehokoliv jiného, který se vybodoval.
Na trhu působí velké množství firem, které vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel (tak se to oficiálně jmenuje) provádějí. Ceny se pohybují v rozmezí 1000 až 2500 Kč. Hledejte na internetu spojení psychotesty pro řidiče, dopravně-psychologické vyšetření, psychologické vyšetření řidičů a určitě někde poblíž na někoho přijdete.
Pro tyto psychotesty není zatím žádný přesný závazný obsah. Objevily se i zprávy, že kdosi vyšetřuje tím, že si půl hodiny s řidičem popovídá a vystaví mu potvrzení o řidičské způsobilosti. Takových psychologů-sebevrahů ale moc nenajdete (přece jen do určité míry zodpovídají za to, že za volantem nic fatálního neprovedete). Kromě toho musí být psycholog od r. 2011 (nejpozději 2012) atestován, aby mohl vyšetření provádět. Většinou se psychotesty skládají z části osobnostní a výkonové, podobně jako psychotesty k policii - viz odstavec výše. Někde vás také vyšetří na speciálním přístroji, který imituje situace, se kterými se můžete na silnici setkat - zjišťuje tendenci zmatkovat, riskovat apod. Klasikou je vyšetření inteligence, paměti a pozornosti. V osobnostní části jsou to pak dotazníky podobné těm, které najdete zde, doplněné někdy rozhovorem. Testy pro řidiče nebývají nezvládnutelně náročné - i proto, že jde o komerční (a velmi lukrativní záležitost) a žádná firma si nechce udělat takové jméno, že od psychotestů vyhazuje hodně lidí. V té chvíli by k nim na testy nikdo nechodil. Ze zdejších testů vám může napovědět Test mentální výkonnosti COGIT (zahrnuje testování pozornosti, částečně inteligence, dále postřehu a schopnosti orientovat se v nepřehledné situaci). V testu OSPAT byste měli dosáhnout nízkých hodnot v disocialním, emočně nestabilním, pasivně agresivním a histriónském typu. V testu BITEPT by se vám výsledek neměl červenat, psychotest PESO by měl zaznamenat nízké hodnoty u agresivity, hostility, negativismu a antisociality. Když se rozhodnete některý nebo některé z těchto psychotestů vyplnit, nezaručí vám to sice úspěch u ostrých testů, ale mohli byste tam jít klidnější, když budete vědět, co vás přibližně čeká.
Psychologické vyšetření se týká i mnoha dalších skupin řidičů - hasičů, řidičů tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdců a pilotů. Tady už bývá situace komplikovanější a musíte se informovat přímo u příslušných organizací a firem. Rámcově je ale celý proces podobný tomu, co zde bylo popsáno.

Psychologická diagnostika – základní informace

Zajímá vás pozadí psychologické diagnostiky? Přečtěte si tento text, který stručně informuje o tom, co jsou všechny ty psychologické testy, psychotesty a celá psychodiagnostika vlastně zač.
Diagnostické metody se v psychologii dělí na dvě základní kategorie – klinické a testové. Mezi klinické metody patří pozorování, rozhovor, anamnéza (rozbor životní historie) a analýza produktů (deníky, umělecká díla apod.). V rámci testových metod se rozlišují testy výkonové a osobnostní. Typickými výkonovými testy jsou testy inteligence, dále se testuje pozornost, paměť, pracovní tempo a další schopnosti - zde je to test paměti MEMREX 08 a Test mentální výkonnosti COGIT.
Poslední velkou skupinou jsou testy osobnosti, kam spadá většina zde prezentovaných psychotestů (konkrétně OSPAT, ICAP, PESO, FULJOB a MACH). Psychologické testy osobnosti se dělí podle formy na dotazníky, projektivní testy a objektivní metody; řeč bude dále o dotazníkových metodách, které jsou mezi psychotesty nejrozšířenější.
Dotazníky (úplně přesně dotazníky a inventáře – dotazníky jsou tvořeny otázkami a inventáře oznamovacími větami) obsahují určité množství otázek nebo tvrzení, které má testovaný jedinec posoudit. Musí se zamyslet sám nad sebou a vybrat z předložených možností tu nejvýstižnější. Jednotlivé otázky v psychologickém testu tvoří skupiny, tzv. škály. Problémem dotazníků je riziko nepochopení některých položek a možnost záměrného zkreslení. Například žadatel o adopci by na otázky o používání tělesných trestů odpověděl pravděpodobně záporně, i když jinak je zastáncem jejich užívání. V anonymních podmínkách, jak je tomu zde (a kde navíc každý vyplňuje test sám pro sebe), je snazší být upřímný. Psychotesty každopádně mají některé jistící mechanismy, které evidentní stylizaci odhalí. Dotazníky jsou jednodimenzionální (pak zjišťují jedinou vlastnost, např. agresivitu) nebo multidimenzionální (měří několik charakteristik současně – sady otázek tvoří ony škály).
Jak psychologický test vzniká? Zjednodušeně řečeno – na základě studia literatury se sestaví zdrojový materiál (sady otázek, obrázků, úkolů...). Dobrovolníkům se dá tenhle syrový materiál vyplnit a právě tak vyplní již fungující psychologické testy, které se zabývají podobnými jevy. Jejich výsledky se mezi sebou porovnají, pak je nový test podroben mnoha statistickým a jiným operacím (korelace, ověření Gaussova rozložení, split-half metoda a další). Osvědčí-li se, může se používat. Dobré psychotesty byly ověřovány vždy na několika tisících lidí. Podle výsledků této obrovské skupiny se pak také sestaví testové normy. Ty slouží samotnému vyhodnocování testů a porovnávání lidí mezi sebou (např. se takto zjistí, že 10% nejméně výkonných jedinců dosáhne v jistém testu 43 a méně bodů, naopak 10% nejvýkonnějších dosáhne 221 a víc) – to už by přišly ke slovu pojmy jako percentil, sten, z-skór a podobné statistické fenomény. Po těch nechť se zvídavý čtenář popídí jinde, třeba u statistiků nebo psychometriků.
Profesionální psychologické testy nejsou vůbec levná záležitost – vývoj těch nejlepších je o statisícových i vyšších sumách, pořízení a čas psychologa při vyšetření jde do stovek až tisíců korun. Zdejší online testy jsou levné, ale přitom dobře funkční. Čím to? Jelikož jsou původní, odpadá nutnost licencování a jejich vyhodnocení je automatické*. Výhoda takového vyhodnocení spočívá právě v časové nenáročnosti, která se příznivě odrazí v ceně; nevýhodou je pak to, že když psycholog klienta nevidí při práci a nemůže použít další metody, mohou uniknout některé jeho osobnostní nuance. Nicméně zde nabízené psychotesty poskytují v rámci možností velmi přesné informace. Navíc jsou koncipované tak, aby jejich výsledek bylo možné prakticky využít – není to jen snůška obecných konstatování. Podle typu psychologického testu je uvedeno, jak se daná intenzita vlastnosti projevuje např. v kvalitě duševního života, ve vztazích apod. a je uvedeno, co s tím lze v případě zájmu dělat.

* Netýká se Testu barvových preferencí, který je vyhodnocován "ručně" a jde o převzatou metodu.

Paměť a PI

Paměť je klíčovou psychickou funkcí. V paměti máme k dispozici mnoho dovedností, schopností, informací; obsahuje i životní historii každého z nás. Bez ní by lidská existence nebyla možná. V každé schopnosti existují mezi lidmi rozdíly – někdo je průměrný, někdo horší, někdo vynikající. Tak je tomu i u paměti, která však nese jeden primát: snad na žádnou jinou psychickou schopnost si lidé tak často nestěžují. Její nedostatky umějí mít velmi vážné následky. Když si zapomenete nařídit budík, může vám uletět letadlo, nestihnete dojet do práce nebo svou nedochvilností fatálně urazíte partnera (životního či obchodního). S problémy tohoto typu se denně v různé míře setkáváme všichni. Až se dozvíte svůj PI (Paměťový index), možná vás uklidní, že skončíte na vrchních příčkách; možná zneklidní, když to bude naopak. Pak můžete vyzkoušet některá cvičení (jejich popis je součástí výsledku). Vaše paměť by se měla zlepšit, což si můžete ověřit, když se pak otestujete druhou verzí testu MEMREX - verze A a B jsou ekvivalentní (obdobné) a dvě jsou právě kvůli tomu, aby bylo možné udělat po čase tzv. retest nezkreslený tím, že si případně budete něco pamatovat z první verze.
Proč se zajímat o svůj PI?
Vysoké hodnoty znamenají dobré předpoklady pro úspěch v práci i studiu. Příliš nízké hodnoty mohou být alarmující. Vaše paměť možná stárne rychleji, než by odpovídalo věku – v takovém případě je žádoucí začít s tím něco dělat, tedy cvičit. Tak, jako IQ hodnotí inteligenci, PI hodnotí vaši paměť.
Konstrukce výpočtu PI je obdobná, jako u testů inteligence - 100 je průměr, 80 slabší výkon, 120 výborný, 130 vynikající výkon atd. (podrobnosti jsou ve výsledku testu).
Výsledky testu procházejí tzv. věkovou redukcí, což znamená, že se přihlíží k přirozenému zhoršování paměti vlivem věku. Jinak by ani nešlo mezi sebou srovnávat výkon různě starých lidí.

Chováme se k vám fér

Nevydáváme placené služby za neplacené. Tady se vám nestane to, na co si jinde mnoho lidí stěžuje - že se pokud možno po jedné otázce budete hodinu proklikávat testem, abyste na konci zjistili, že za vyhodnocení musíte platit. Neschováváme ani cenu smsky do špatně viditelných písem a koutů stránky. Většina testů je zpoplatněna pomocí sms zprávy - jde jen o pár desetikorun, nic dramatického (funguje to jednoduše a naprosto spolehlivě); cenu se dozvíte hned na první stránce po kliknutí na vybraný test.

Všechny testy jsou sestavené psychology na základě aktuálních poznatků a odborné literatury.

Naším hlavním cílem je předkládat pouze kvalitní a funkční psychologické testy, jejichž výsledky přinesou užitečné informace. Zabýváme se každou jednotlivou připomínkou, která k nám od vás, našich klientů, dorazí. Někdy v rámci profesionální deformace unikne příliš odborný výraz nebo špatně srozumitelná formulace v otázce - pokud něco takového v testech zaznamenáte, napište nám. Spokojenost každého jednotlivého klienta s našimi psychotesty je pro nás klíčová. A když se občas vyskytne nějaká ta porucha (sice v malém procentu, ale stane se i v automatizovaném procesu), řešíme ji přednostně a rychle tak, aby klient vždy získal vyhodnocení testu, které zaplatil, a standardně každý takový klient dostává volné heslo, aby si zdarma vyplnil test podle vlastního výběru.
Tyto stránky nejsou koncipované tak, aby ulovily co nejvíc netušících oveček. Nabízíme profesionální a kvalitní služby za velmi přijatelné ceny a je na každém, zda se je rozhodne chtít. V případě jakýchkoli problémů jsme vám k dispozici.
Přejeme vám, abyste se dozvěděli mnoho užitečných a nových informací. Váš web PSYX.cz


časté otázky a případné problémy

nahoru

 


VAŠE VÝHODY

Toto jsou KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
PODROBNÉ vyhodnocení


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další info

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.