OSPAT - Test pro typy a poruchy osobnosti

Tento psychotest orientačně identifikuje 11 typů osobnosti – paranoidní, narcistickou, emočně-nestabilní, závislou, histrionskou a další. Slabé vyjádření je osobní styl, svéráz; u silnějšího lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení. Nejoblíbenější test.
v ceskem jazyce  pro celý svět   online test  120 otázek/13 škál  oblast zdraví
Podrobnosti a test zde

  BITEPT - Velký test psychických poruch

Děláte si starosti se svým duševním stavem? Tento test orientačně zjišťuje přítomnost nejčastějších typů psychických poruch – deprese, bipolární porucha, nemoci schizofrenního okruhu, hypochondrie, panická porucha a další. BONUS – zdarma 15stránkový materiál o vzniku, příznacích, průběhu a léčbě psychických poruch.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  110 otázek/18 škál  oblast zdraví
Podrobnosti a test zde

  EQ-TEST - Test emoční inteligence

Otestujte své EQ – svou emocionální a mezilidskou kapacitu. Čekají vás různé úkoly a otázky zaměřené na schopnost orientovat se v životních situacích a zvládání komunikace včetně čtení neverbálních signálů. Emoční inteligence je mnohdy důležitější než IQ, protože určuje zásadní věc – vztah k druhým lidem a taky k sobě.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  92 položek/7 škál/11 subškál oblast výkonu
Podrobnosti a test zde

  ICAP - Test osobnostních vlastností

Tento psychologický test vám nabídne pohled na vaše základní osobnostní (povahové) vlastnosti jako je extraverze/introverze, emocionální stabilita/labilita, flexibilita, dominance, vitalita, sebekritika, opatrnost a další. Chcete vědět, kým jste?
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  135 otázek/14 škál  oblast osobnost
Podrobnosti a test zde

  FULJOB - Test profesně-zájmové orientace

Tento psychotest vám řekne, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností. Hodnotí vaše schopnosti, preference a zaměření osobnosti. Šikovný, informativní testík, který vám prozradí i to, jestli se pořád ještě hledáte, nebo už máte jasno.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  100 otázek/7 škál  oblast práce
Podrobnosti a test zde

  ASTE - Test vaší stresové zátěže

Jak moc jste ohroženi negativními následky stresu? Tento test odhaluje celkovou míru základních typů stresu, tendenci stresovat se a rozpoznává také produktivní a škodlivé způsoby, jakými se snažíte náročné situace zvládat.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  100 otázek/13 škál  oblast práce
Podrobnosti a test zde

  Partnerský test - pro manžele a partnery

V jaké stavu je váš vztah? Kde se skrývají existující nebo hrozící problémy? Jaké jsou vaše předpoklady pro vytvoření zdravého vztahu? Tento jedinečný test diagnostikuje kondici a stabilitu vztahu, odhaluje potíže a stručně radí, co s nimi. Test můžou vyplnit oba partneři nebo jen jeden z nich.
v ceskem jazyce   pro celý svět  online test  2x108 otázek/13 škál  Test partnerského vztahu
Podrobnosti a test zde

 MACH – Test výkonové motivace

Jak silně se snažíte o dosažení svých cílů? Tento psychotest zjišťuje váš tah na branku – celkovou sílu motivu výkonu a jeho složky (disciplinovanost, sebedůvěru, ambice a další). Velmi důležitým měřeným parametrem je také (velmi rozšířený) strach z neúspěchu.
v ceskem jazyce  pro celý svět  online test  125 otázek/8 škál  oblast práce
Podrobnosti a test zde

  PESO - Sociální test osobnosti

Není v životě nic důležitějšího než vztahy. Díky tomuto psychotestu zjistíte, jak na tom jste s vlastnostmi projevujícími se zejména ve vztazích; sem patří důvěřivost, tendence k nepřátelství a agresivitě, negativismus, laskavost, empatie a další. K testu patří milý bonus zdarma.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  125 otázek/13 škál  oblast osobnost
Podrobnosti a test zde

 MEMREX - Test paměti

Proklepněte svou paměť a zjistěte, jak na tom jste v porovnání s ostatními. Test prověřuje různé typy paměti a schopnost zafixovat a vybavit informace.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  213 položek/7 škál/7 subškál oblast výkonu
Podrobnosti a test zde: Verze A | Verze B
Žebříčky pro MEMREX najdete zde

 COGIT – Test mentální výkonnosti

Tento psychotest testuje nejdůležitější psychické funkce – pružnost a výkonnost myšlení, zda se necháte rozhodit rušivými vlivy, pozornost, inteligenci a rychlé rozhodování. Váš výkon bude zařazen do žebříčku, v nich lze porovnat svou pozici s ostatními.
v ceskem jazyce   pro celý svět   online test  213 položek/7 škál/7 subškál oblast výkonu
Podrobnosti a test zde: Verze A | Verze B
Žebříčky pro COGIT najdete zde

 KARP – Test nezdravých vztahových rolí

Zažíváte v různých vztazích konflikty a opakované nepříjemné a nikam nevedoucí diskuse? Pak nejspíš nevědomky hrajete jednu nebo víc nezdravých vztahových rolí. Tento test vám prozradí víc a poradí, kudy ven.
v ceskem jazyce  pro celý svět  online test  96 otázek/24 škál   oblast osobnost   oblast osobnost
Podrobnosti a test zde

 STRONG - Test silných stránek

Silné povahové stránky představují potenciál vaší osobnosti a šanci ke spokojenosti. Tento test se zaměřuje na 24 uznávaných osobnostních kvalit, na které je škoda u sebe zapomínat a nepouštět je do hry.
v ceskem jazyce  pro celý svět  online test  96 otázek/24 škál   oblast osobnost
Podrobnosti a test zde zde

  Specialita: Test barev

Jde o sofistikovaný osobnostní test, který hodnotí aktuální konflikty, očekávání, vztahy atd. na základě výběru barev a odstínů. K vyhodnocení tohoto testu dostanete jako bonus zdarma jiný online test, který si tady vyberete.

Podrobnosti k testu barev zdeJak číst výsledky osobnostních psychotestů?
Ve vyhodnocení testu naleznete položky, u kterých budete mít pocit, že "sedí" – ty vám potvrdí, co jste o sobě již věděli nebo tušili; za pozornost stojí údaje, které jsou v rozporu s představou, kterou o sobě máte; nakonec velmi důležité je, když ve vás nějaká část vyhodnocení daného psychotestu vyvolá zlost, odpor nebo pohoršení - pak bylo zřejmě dotčeno nějaké "bolavé místečko", oblast, kde jste senzitivní, kde je něco nedořešeného a na čem je dobré začít pracovat.Péče o klienty
Velmi si vážíme vaší přízně a vaše spokojenost je pro nás prioritou. Usilujeme o podávání jasných a pravdivých informací, o řešení případných problémů a zabýváme se všemi připomínkami. Toto nejsou jen fráze. Na e-mailu je vám k dispozici technik webu (zdenek©psyx.cz), který vám např. ochotně dopošle vyhodnocení, když si ho omylem smažete nebo když se cosi porouchá na síti. Případné připomínky, zpětnou vazbu - hodnocení testu prosím posílejte na e-mail info@psyx.cz
V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI PROBLÉMU SE OZVĚTE, VŠE SE DÁ VYŘEŠIT.Psychotesty k policii
Chodí nám hodně dotazů týkajících se přijímacích psychologických testů k Policii ČR. Přesné složení testové baterie není známé a ani by to nebylo žádoucí, protože pak by tyto psychotesty ztratily svůj smysl. Aniž bychom o policejních testech vyzradili příliš, lze uvést asi tolik: Určitě se skládají z části zaměřené na osobnost a z části výkonové. Výkonová část bude patrně zahrnovat cosi jako test inteligence (kvalitní IQ testy zdarma a úkoly na trénink k testům inteligence najdete na www.mensa.cz), test pozornosti a testy dalších kognitivních funkcí - např. postřeh, schopnost přesně a rychle reagovat atp. Osobnostní část testů k PČR zahrnuje jednak klasické dotazníky, s jakými se setkáte i na tomto webu (typu OSPAT, PESO nebo ICAP). Takové dotazníky je možné do určité míry obelhat, nicméně mají určité jistící mechanismy - zkoumá se konzistence (podobné odpovědi v týž škálách) a obsaženy jsou i speciální škály na odhalení případné stylizace. Tyto testy budou nejspíš doplněny dalšími psychologickými metodami, např. projektivními testy (viz odstavec níže), ideálně i psychodiagnostickým rozhovorem a všechno pak bude posuzováno v interakci (v souvislostech). Lze také předpokládat speciální metody zaměřené na zvládání stresových situací nebo třeba stereotypních úkolů.

Kdo má šanci policejními psychotesty projít? Obecně řečeno psychicky stabilní jedinec, který snese značnou psychickou zátěž, s dobře komponovanou osobností a vyvinutými exekutivními funkcemi (myšlení, pozornost atd.) Místní testy vám mohou cosi napovědět; samozřejmě za předpokladu, že je vyplníte pravdivě - buďte na sebe spíš přísnější. U testu OSPAT by vám měla vyjít nízko disociální, emočně nestabilní, histriónská a pasivně-agresivní osobnost. U testu ICAP je žádoucí nízká sebekritičnost a naopak vysoká stabilita, zodpovědnost, flexibilita a internalita. U testu PESO byste měli dosáhnout opět vysoké emocionální stability, vysoké sebedůvěry a nízké antisociality, hostility, agresivity a negativismu. V testu BITEPT by vám v ideálním případě nemělo vyjít pozitivně nic. Ve VŠECH testech se zaměřte i na škálu spolehlivosti - ta hodnotí pravdivost vyplnění testu a výsledkem by mělo být hodnocení, že test byl vyplněn pravdivě (BITEPT tuto škálu jako jediný z jmenovaných neobsahuje).
Výkonovou část zastupuje test paměti MEMREX, který může mít jistý význam (i když zásadní patrně ne) a zejména Test mentální výkonnosti COGIT, kde už se vztah a podobnost s metodami psychotestů u policie asi najde, protože hodnotí pozornost, postřeh, hloubku a výkonnost myšlení aj. U COGITu byste se měli pohybovat s výsledkem MQ nad hodnotou 105.
Tím, že si tady vyberete nějaké psychotesty a vyplníte je, se samozřejmě nestanete automaticky úspěšnými uchazeči o práci u PČR. Ale mohou vám prozradit, kde máte případné rezervy a na co se zaměřit, protože jde o typické a přitom veřejně přístupné psychologické testy. Také si vyzkoušíte vyplňování psychologických testů, což by mělo snížit vaši nervozitu v samotném výběrovém řízení.Psychotesty pro řidiče
Psychotesty musí absolvovat řidiči autobusů a nákladních aut nad 7,5t (neplatí pro ty, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) - ti musí zvládnout psychologické testy a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty je potřeba udělat při zahájení činnosti, pak v 50 letech a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější. Od r. 2011 se vyšetření musí podrobit i řidič čehokoliv jiného, který se vybodoval.
Na trhu působí velké množství firem, které vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel (tak se to oficiálně jmenuje) provádějí. Ceny se pohybují v rozmezí 1500 až 3500 Kč. Hledejte na internetu spojení psychotesty pro řidiče, dopravně-psychologické vyšetření, psychologické vyšetření řidičů a určitě někde poblíž na někoho přijdete.
Tyto psychotesty mají určité povinné části, ale každé pracoviště testuje trochu jinak. Pracoviště musí mít atestaci, aby mohlo dopravně-psychologické vyšetření provádět. Většinou se psychotesty skládají z části osobnostní a výkonové, podobně jako psychotesty k policii - viz odstavec výše. Někde vás také vyšetří na speciálním přístroji, který imituje situace, se kterými se můžete na silnici setkat - zjišťuje tendenci zmatkovat, riskovat apod. Klasikou je vyšetření inteligence, paměti a pozornosti. V osobnostní části jsou to pak dotazníky podobné těm, které najdete zde, doplněné někdy rozhovorem. Testy pro řidiče nebývají nezvládnutelně náročné - i proto, že jde o komerční (a velmi lukrativní) záležitost a žádná firma si nechce udělat takové jméno, že od psychotestů vyhazuje hodně lidí. V té chvíli by k nim na testy nikdo nechodil. Ze zdejších testů vám může napovědět Test mentální výkonnosti COGIT (zahrnuje testování pozornosti, částečně inteligence, dále postřehu a schopnosti orientovat se v nepřehledné situaci). V testu OSPAT byste měli dosáhnout nízkých hodnot v disocialním, emočně nestabilním, pasivně agresivním a histriónském typu. V testu BITEPT by se vám výsledek neměl červenat, psychotest PESO by měl zaznamenat nízké hodnoty u agresivity, hostility, negativismu a antisociality. Když se rozhodnete některý nebo některé z těchto psychotestů vyplnit, nezaručí vám to sice úspěch u ostrých testů, ale mohli byste tam jít klidnější, když budete vědět, co vás přibližně čeká.
Psychologické vyšetření se týká i mnoha dalších skupin řidičů - hasičů, řidičů tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdců a pilotů. Tady už bývá situace komplikovanější a musíte se informovat přímo u příslušných organizací a firem. Rámcově je ale celý proces podobný tomu, co zde bylo popsáno.Psychologická diagnostika – základní informace
Zajímá vás pozadí psychologické diagnostiky? Přečtěte si tento text, který stručně informuje o tom, co jsou všechny ty psychologické testy, psychotesty a celá psychodiagnostika vlastně zač.
Diagnostické metody se v psychologii dělí na dvě základní kategorie – klinické a testové. Mezi klinické metody patří pozorování, rozhovor, anamnéza (rozbor životní historie) a analýza produktů (deníky, umělecká díla apod.). V rámci testových metod se rozlišují testy výkonové a osobnostní. Typickými výkonovými testy jsou testy inteligence, dále se testuje pozornost, paměť, pracovní tempo a další schopnosti - zde je to test paměti MEMREX 08 a Test mentální výkonnosti COGIT.
Poslední velkou skupinou jsou testy osobnosti, kam spadá většina zde prezentovaných psychotestů (konkrétně OSPAT, ICAP, PESO, FULJOB a MACH). Psychologické testy osobnosti se dělí podle formy na dotazníky, projektivní testy a objektivní metody; řeč bude dále o dotazníkových metodách, které jsou mezi psychotesty nejrozšířenější.
Dotazníky (úplně přesně dotazníky a inventáře – dotazníky jsou tvořeny otázkami a inventáře oznamovacími větami) obsahují určité množství otázek nebo tvrzení, které má testovaný jedinec posoudit. Musí se zamyslet sám nad sebou a vybrat z předložených možností tu nejvýstižnější. Jednotlivé otázky v psychologickém testu tvoří skupiny, tzv. škály. Problémem dotazníků je riziko nepochopení některých položek a možnost záměrného zkreslení. Například žadatel o adopci by na otázky o používání tělesných trestů odpověděl pravděpodobně záporně, i když jinak je zastáncem jejich užívání. V anonymních podmínkách, jak je tomu zde (a kde navíc každý vyplňuje test sám pro sebe), je snazší být upřímný. Psychotesty každopádně mají některé jistící mechanismy, které evidentní stylizaci odhalí. Dotazníky jsou jednodimenzionální (pak zjišťují jedinou vlastnost, např. agresivitu) nebo multidimenzionální (měří několik charakteristik současně – sady otázek tvoří ony škály).
Jak psychologický test vzniká? Zjednodušeně řečeno – na základě studia literatury se sestaví zdrojový materiál (sady otázek, obrázků, úkolů...). Dobrovolníkům se dá tenhle syrový materiál vyplnit a právě tak vyplní již fungující psychologické testy, které se zabývají podobnými jevy. Jejich výsledky se mezi sebou porovnají, pak je nový test podroben mnoha statistickým a jiným operacím (korelace, ověření Gaussova rozložení, split-half metoda a další). Osvědčí-li se, může se používat. Dobré psychotesty byly ověřovány vždy na několika tisících lidí. Podle výsledků této obrovské skupiny se pak také sestaví testové normy. Ty slouží samotnému vyhodnocování testů a porovnávání lidí mezi sebou (např. se takto zjistí, že 10% nejméně výkonných jedinců dosáhne v jistém testu 43 a méně bodů, naopak 10% nejvýkonnějších dosáhne 221 a víc) – to už by přišly ke slovu pojmy jako percentil, sten, z-skór a podobné statistické fenomény. Po těch nechť se zvídavý čtenář popídí jinde, třeba u statistiků nebo psychometriků.
Profesionální psychologické testy nejsou vůbec levná záležitost – vývoj těch nejlepších je o statisícových i vyšších sumách, pořízení a čas psychologa při vyšetření jde do stovek až tisíců korun. Zdejší online testy jsou levné, ale přitom dobře funkční. Čím to? Jelikož jsou původní, odpadá nutnost licencování a jejich vyhodnocení (s výjimkou Testu barev, který je vyhodnocován "ručně" a je i převzatý) je automatické. Výhoda takového vyhodnocení spočívá právě v časové nenáročnosti, která se příznivě odrazí v ceně; nevýhodou je pak to, že když psycholog klienta nevidí při práci a nemůže použít další metody, mohou uniknout některé jeho osobnostní nuance. Nestojí za námi žádné velké výzkumné pracoviště, které by si na jedné straně vyžadálo obrovské náklady, na straně druhé by ovšem poskytlo neomezené možnosti vývoje testů. Zdejší testy byly sestaveny na základě odborných poznatků a zkušeností, na menším vzorku porovnány s výsledky stávajících klinických i testových metod a na velkém vzorku (řádově vyšší stovky dobrovolníků) normovány vzhledem k populaci. Jsme přesvědčeni, že zde nabízené psychotesty poskytují v rámci možností velmi přesné informace. I tak je třeba brát je jako orientační nástroje, které v žádném případě nenahrazují "oficiálně" provedenou psychodiagnostiku ani jinou formu psychiatrické či psychologické pomoci. Každopádně jsou koncipované tak, aby jejich výsledek bylo možné prakticky využít – není to jen snůška obecných konstatování. Podle typu psychologického testu je uvedeno, jak se daná intenzita vlastnosti projevuje např. v kvalitě duševního života, ve vztazích apod. a je uvedeno, co s tím lze v případě zájmu dělat.Paměť a PI
Paměť je klíčovou psychickou funkcí. V paměti máme k dispozici mnoho dovedností, schopností, informací; obsahuje i životní historii každého z nás. Bez ní by lidská existence nebyla možná. V každé schopnosti existují mezi lidmi rozdíly – někdo je průměrný, někdo horší, někdo vynikající. Tak je tomu i u paměti, která však nese jeden primát: snad na žádnou jinou psychickou schopnost si lidé tak často nestěžují. Její nedostatky umějí mít velmi vážné následky. Když si zapomenete nařídit budík, může vám uletět letadlo, nestihnete dojet do práce nebo svou nedochvilností fatálně urazíte partnera (životního či obchodního). S problémy tohoto typu se denně v různé míře setkáváme všichni. Až se dozvíte svůj PI (Paměťový index), možná vás uklidní, že skončíte na vrchních příčkách; možná zneklidní, když to bude naopak. Pak můžete vyzkoušet některá cvičení (jejich popis je součástí výsledku). Vaše paměť by se měla zlepšit, což si můžete ověřit, když se pak otestujete druhou verzí testu MEMREX - verze A a B jsou ekvivalentní (obdobné) a dvě jsou právě kvůli tomu, aby bylo možné udělat po čase tzv. retest nezkreslený tím, že si případně budete něco pamatovat z první verze.
Proč se zajímat o svůj PI?
Vysoké hodnoty znamenají dobré předpoklady pro úspěch v práci i studiu. Příliš nízké hodnoty mohou být alarmující. Vaše paměť možná stárne rychleji, než by odpovídalo věku – v takovém případě je žádoucí začít s tím něco dělat, tedy cvičit. Tak, jako IQ hodnotí inteligenci, PI hodnotí vaši paměť.
Konstrukce výpočtu PI je obdobná, jako u testů inteligence - 100 je průměr, 80 slabší výkon, 120 výborný, 130 vynikající výkon atd. (podrobnosti jsou ve výsledku testu).
Výsledky testu procházejí tzv. věkovou redukcí, což znamená, že se přihlíží k přirozenému zhoršování paměti vlivem věku. Jinak by ani nešlo mezi sebou srovnávat výkon různě starých lidí.Dále na tomto webu
Tento web, to nejsou jen testy. Na dalších stránkách najdete mnoho zajímavých informací. Texty o komunikaci a asertivitě jsou následované rozsáhlými materiály ke stažení na téma žárlivost a anorgasmie. Několik článků se týká alkoholu a najdete zde informace o nové naději pro alkoholiky, léku Selincro. Jsou zde také texty týkající se lhaní. Jeden z nejoblíbenějších testů - OSPAT - zkoumá poruchy osobnosti a o všech možných poruchách a akcentech si můžete počíst (schizoidní osobnost, histrionská osobnost, hraniční, paranoidní a další a další). Zájemci o psychologii a studenti zde najdou kompletní přehled obecné psychologie (co je to myšlení, vědomí, paměť a další složky psychiky) a vývojové psychologie. Ke stažení zde mají podrobný přehled teorií osobnosti a biologie člověka. Většina textů jde stáhnout v pdf formátu. Jako třešinka na dortu slouží zajímavé PPS o schizofrenii a o tom, čeho lidé před smrtí nejvíc litují.Chováme se k vám fér
Nevydáváme placené služby za neplacené. Tady se vám nestane to, na co si jinde mnoho lidí stěžuje - že se pokud možno po jedné otázce budete hodinu proklikávat testem, abyste na konci zjistili, že za vyhodnocení musíte platit. Neschováváme ani cenu smsky do špatně viditelných písem a koutů stránky. Většina testů je zpoplatněna pomocí sms zprávy, platební karty nebo bankovního převodu - jde o vlídnou částku, nic dramatického (funguje to jednoduše a naprosto spolehlivě); cenu se dozvíte hned na první stránce po kliknutí na vybraný test.

Všechny testy jsou sestavené psychology na základě aktuálních poznatků a odborné literatury.

Naším hlavním cílem je předkládat pouze kvalitní a funkční psychologické testy, jejichž výsledky přinesou užitečné informace. Zabýváme se každou jednotlivou připomínkou, která k nám od vás, našich klientů, dorazí. Někdy v rámci profesionální deformace unikne příliš odborný výraz nebo špatně srozumitelná formulace v otázce - pokud něco takového v testech zaznamenáte, napište nám. Spokojenost každého jednotlivého klienta s našimi psychotesty je pro nás klíčová. A když se občas vyskytne nějaká ta porucha (sice v malém procentu, ale stane se i v automatizovaném procesu), řešíme ji přednostně a rychle tak, aby klient vždy získal vyhodnocení testu, které zaplatil. Nabízíme kvalitní služby za velmi přijatelné ceny a je na každém, zda se je rozhodne chtít. V případě jakýchkoli problémů jsme vám k dispozici.
Přejeme vám, abyste se dozvěděli mnoho užitečných a nových informací. Váš web PSYX.cz 

VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů

Testy: OSPAT, ICAP, PESO
Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988

Test: BITEPT
Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.


Robert, 1970

Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.


Jaroslava, 1952

Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.


Liv, 1969

Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!


Martin, 1978

Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.


Radim, 1944

Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.


Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.