psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Vznik psychologie a její směry

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Kdy psychologie vznikla a co je její podstatou

Pojem psychologie (z řec. psýché - duše a logos - věda) se začal užívat v 18. století, ale chceme-li vystopovat její vznik této vědy, musíme jít přinejmenším o 2000 let zpět, do 3. století př. n. l., kdy napsal Aristoteles svůj spis O duši. Po mnoho staletí byla psychologie součástí filozofie, od které se oddělila jako samostatná věda v polovině 19. století. Základním podnětem pro toto odštěpení byl názor, že lidská psychika může být předmětem vědeckého zkoumání jako cokoli jiného.

Od samého počátku se psychologie vyznačovala nejednotným pojetím toho, co a jak vlastně studuje. Jádrem této nejednosti byl (stále přetrvávající) spor mezi přírodovědeckým a fenomenologickým přístupem: První vychází z exaktních věd, jako je např. matematika, a je zaměřen na zjišťování objektivně přesných údajů pomocí měření a experimentování. Fenomenologové naproti tomu vycházejí ze subjektivních zvláštností psychiky, jejich metody jsou založené na pozorování a mají spíše intuitivní charakter. Proti požadavku vědeckosti tu stojí požadavek pochopení, proti pojetí člověka jako pasivní, reaktivní bytosti stojí pojetí člověka jako bytosti aktivní, která je utvářena svou budoucností, nikoli minulostí.

Psychologie je neobyčejně vnitřně strukturovaná věda. V její historii bylo podniknuto mnoho pokusů vytvořit takovou teorii psychiky, která by překonala nedostatky teorií již existujících a mohla se tak stát jakýmsi univerzálně platným rámcem. To se však doposud nepodařilo, takže v rámci psychologie dnes koexistuje s většími či menšími problémy celá řada směrů.

Nejdříve tu byl Aristoteles a jeho (po dvě tisíciletí respektované) pojetí psychologie jako vědy o duši (duše - oživující činitel). Pojem duše byl posléze opuštěn jako nevědecký.
Velmi vlivným směrem byla a je Freudova psychoanalýza - "věda o nevědomí", která chápe člověka jako ryze biologicky, pudově založenou bytost, přičemž kvůli společnosti musí jedinec své pudy potlačovat nebo vyjadřovat jinými způsoby.
Fenomenologická psychologie se zaměřovala na prožívání člověka, zážitky existence a její smysl.
Pojetí psychologie jako vědy o chování je vlastní behaviorismu (angl. behaviour - chování, povaha), jehož zakladatelé usilovali o zvědečtění psychologie. Rozhodli se studovat pouze to, co je objektivně pozorovatelné - tedy chování jedince. Existenci vnitřního duševního života sice nepopírali, ale nestudovali jej.
Jako návrat k "psychologické psychologii" je vnímán vznik dalšího směru - humanistické psychologie. Jejím klíčovým pojmem je seberealizace (sebeaktualizace) a zkoumá možnosti rozvoje lidského psychického potenciálu. Na rozdíl od behavioristů, podle nichž je člověk pouze reagujícím stvořením, zdůrazňují přívrženci humanismu aktivitu a tvořivost.
Transpersonální psychologie se zaměřuje na stavy rozšířeného vědomí; do její kompetence spadají nejrůznější "mystické zkušenosti". Tato odnož vznikla v USA jako odezva na vzrůstající zájem o různé esoterické proudy (taoismus, zenbuddhismus, jóga a řada dalších) a v souvislosti s nimi o návrat k duchovnímu životu. Vlivem komercionalizace se však časem původní určení vytratilo.
Vlivným směrem je také kognitivní (z lat. cogito - poznávám) psychologie, jejímž předmětem jsou psychické procesy (např. vnímání, paměť, rozhodování). Zabývá se lidským zpracováním informace.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.