psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Senzorické procesy - příjem informací

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Zrak, sluch, čich, chuť, kožní čití a tělové smysly

Celé fungování našeho organismu je založeno na příjmu a vyhodnocování informací - ty jsou základním a nezbytným materiálem pro psychiku i tělo. Příjem informací zajišťují smyslové orgány (zrak, sluch, receptory v kloubech, v žaludku...) a dále tyto informace ve formě smyslových vjemů putují po nervových drahách do centra (nejčastěji mozku), kde se zpracovávají.

Říkáme například, že něco vidíme - třeba auto - ale to není přesné vyjádření. Náš zrak pouze zaregistruje elektromagnetické vlny - tedy světlo o různé frekvenci. Speciální buňky v oku (známé tyčinky a čípky, které se mezi sebou často pletou - tedy tyčinky jsou pro černobílé a čípky pro barevné vidění); tedy tyto buňky převedou světlo na nervové impulsy, které jsou odeslány do mozku. Vzadu v týlním mozkovém laloku je zrakový analyzátor, část mozku, která je schopná z došlých informací poskládat dohromady obraz auta určité barvy, tvaru a pohybujícího se určitou rychlostí a v určitém směru. Ve skutečnosti tedy to, co "vidíme" nebo "slyšíme" - co dokážeme nějak popsat, jsou už vjemy vznikající v mozku.

Příjem informací, tedy to, co se děje ve smyslových orgánech, jsou tzv. senzorické procesy (anglické slovo "sensor" lze přeložit jako "čidlo"). Výsledkem těchto procesů jsou surová data, která se v mozku přetvářejí na vjemy - to už mluvíme o vnímání.

Mezi senzorické procesy patří zrak, sluch, čich, chuť, kožní čití a tělové smysly.

Zrak má ze všech smyslových orgánů největší informační kapacitu a pro člověka je enormně důležitý. Prostorové vidění je umožněno faktem, že máme dvě oči - každým vidíme týž objekt pod trochu jiným úhlem - výsledkem jsou tedy dva mírně odlišné obrazy, které, když se spojí v jeden, dávají vjem trojrozměrného objektu. Zrakový nerv, který spojuje sítnici oka s mozkovým analyzátorem, je tvořen zhruba jedním milionem nervových vláken; již zmíněných čípků máme asi 7 milionů a tyčinek dokonce kolem 130 milionů.

Sluch zachycuje zvukové vlny - ty mají určitou frekvenci (výška zvuku) a amplitudu (sílu, velikost). Podobně jako u zraku i tady je tento signál transformován na nervový vzruch, který odchází do sluchových oblastí ve spánkových lalocích mozku, kde vzniká vjem nějakého zvuku (mluvení, hudba, hluk...). Skutečnost, že máme uši dvě, nám pomáhá v orientaci, odkud daný zvuk přichází - např. zvuk auta přijíždějícího zprava dojde do pravého ucha o něco dříve, než do levého.

Čichové podněty zachycují řasinky v nosní dutině (a tyto podněty opět putují jako nervové vzruchy do příslušných částí mozku). Oproti mnoha jiným živočichům je lidský čich zakrnělý - např. pes je na pachy asi 100x citlivější, než člověk. Ze všeho, co vydává nějaký pach, se uvolňují miniaturní částečky a ty právě dopadají na řasinky v nose.

Chuť je zprostředkována chuťovými receptory. Ty se sdružují v pohárcích v jazyku a končí jakýmisi vlásky, které jsou nad povrchem jazyka a odebírají informace o chuti toho, co právě máme v ústech. O mlsných lidech se říká, že mají chlupatý jazyk - tato lidová moudrost je evidentně založena právě na existenci těchto nervových zakončení. Máme čtyři základní chutě - sladkou, slanou, kyselou a hořkou; každé odpovídají určité oblasti jazyka.

Kožní čití dodává mozku informace o tlaku, teplotě a bolesti; k tomu slouží buď specializované nervové buňky nebo jejich zakončení v kůži.

Tělové smysly slouží k příjmu informací o poloze a pohybu těla - pro zajišťování rovnováhy je nejdůležitější vestibulární aparát ve vnitřním uchu. Ten je naplněn tekutinou a obsahuje vláskové receptory. Když se pohneme, tekutina udělá totéž, čímž vlásky ohne a ty o tom pošlou do mozku informaci opět ve formě nervového impulsu. Nejrůznější receptorové buňky např. pro bolest nebo tlak se nacházejí také uvnitř těla - v orgánech, v okostici i jinde.

Aby mohl být podnět smyslovým orgánem zaregistrován, je třeba, aby měl určitou minimální intenzitu - tzv. absolutní práh (např. nejslabší zvuk, který ještě uslyšíme). Rozdílový práh pak udává nejmenší rozdíl v intenzitě podnětů, který je nutný k tomu, abychom si nějakého rozdílu vůbec všimli. Asi nezaregistrujeme změnu tělesné teploty o 0,000008 °C, ale pokud se teplota zvýší o pouhé 0,4 °C nebo sníží o 0,15°C, průměrný zdravý jedinec už to vnímá. Zmíněné hodnoty tedy udávají výši rozdílového prahu. Důležitou vlastností smyslů je jejich adaptabilita neboli přizpůsobivost. Vezměme si například tlak na kůži - když si obujeme boty, zpočátku tlak bot na nohy cítíme, ale během velmi krátké doby to vnímat přestaneme - smyslové orgány slouží hlavně k zaznamenávání změn a důležitých informací a protože tlak obuvi na nohy je víceméně neměnný a nepředstavuje pro náš organismus nic zajímavého, dojde k adaptaci na tento tlak. Pokud nám na nohu ale někdo šlápne, je to změna, kterou mohou zaznamenat i receptory pro bolest; mozek o tom dostane informaci, vyhodnotí ji a případně dá povel k patřičné reakci.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.