psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

SELINCRO

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Léčba závislosti na alkoholu Selincro pro těžké pijáky

Selincro je lék, který je určený pro lidi silně závislé na alkoholu. Pomáhá snižovat množství vypitého alkoholu. Selincro se má užívat se souběžně vedenou psychoterapií nebo poradenstvím. Není vhodný pro lidi s tělesnými abstinenčními příznaky ani pro takové, kteří potřebují okamžitou detoxikaci.
Účinná látka Selincra, nalmefene, se v mozku naváže na místa, která běžné obsazují molekuly alkoholu a opiátů. Pití alkoholu potom nemá tak velký efekt.

Informace pro uživatele (neautorizovaný překlad PI z European Medicines Agency)
Selincro 18 mg
nalmefene hydrochloride dihydrate

CO JE SELINCRO?
Selincro je lék, který obsahuje aktivní látku nalmefene. Je dostupný jako tablety (18 mg).

K ČEMU SE SELINCRO POUŽÍVÁ?
Selincro se používá ke snížení konzumace alkoholu u dospělých lidí se závislostí na alkoholu, kteří přijímají více než 60g alkoholu (etanolu) denně (muži) nebo více než 40g alkoholu denně (ženy).
Selincro se má užívat pouze společně s psychosociální podporou (poradenstvím) a pouze lidmi, kteří nemají tělesné abstinenční příznaky a kteří nepotřebují okamžitou detoxikaci.
Vodítko: láhev vína (750ml, 12% alkoholu) obsahuje přibližně 70g alkoholu a lahev piva (330ml, 5% alkoholu) obsahuje přibližně 13g alkoholu.
Selincro je k dostání pouze na lékařský předpis.

JAK SE SELINCRO UŽÍVÁ?
Před začátkem užívání Selincra je pacient požádán, aby si dva týdny zaznamenával množství vypitého alkoholu.
Při první návštěvě lékaře se hodnotí zdravotní stav pacienta, jeho alkoholová závislost a úroveň spotřeby alkoholu (na základě zprávy od pacienta). Následně si má pacient po dva týdny zaznamenávat, kolik alkoholu přijímá.
Na další návštěvě (po dvou týdnech) se může nasadit Selincro, pokud pacient pokračuje v konzumaci vysokých dávek alkoholu (nad 60g denně u mužů a 40g u žen).
Léčbu musí také zahrnovat poradenství, které pacientovi pomůže zmírnit pití a vydržet léčbu.
Pacient by měl Selincro užívat perorálně (ústy) v případě potřeby, tedy tehdy, když je riziko, že by začal pít. V daný den se smí užít pouze jediná tableta a měla by být užita nejlépe jednu až dvě hodiny před pravděpodobnou konzumací alkoholu. Pokud pacient začal pít bez Selincra, měl by si vzít tabletu co nejdříve.
Standardní klinické studie zkoumaly užívání Selincra po dobu 6 měsíců až jeden rok. Pokud by bylo Selincro předepisováno déle, je zapotřebí obezřetnost.

JAK SELINCRO FUNGUJE?
Aktivní látka léku Selincro, nalmefene, se navazuje na opiátové receptory v mozku. Opiátové receptory hrají úlohu v závislosti a nalmefene tím, že se na ně naváže a změní jejich aktivitu, pomáhá zmírňovat potřebu pít u lidí zvyklých na velké množství alkoholu.
Selincro nezabraňuje možné otravě alkoholem.

JAK BYL LÉK SELINCRO ZKOUMÁN?
Účinky Selincra se před testováním na lidech testovaly v experimentálních modelech. Selincro se porovnávalo s placebem (lék bez účinné látky) ve dvou studiích zahrnujících 1322 mužů a žen s alkoholovou závislostí. Všichni pacienti také absolvovali poradenství, aby zmírnili konzumaci alkoholu a vydrželi u léčby.
Hlavními znaky efektivity bylo snížení počtu dnů s vysokou konzumací alkoholu a průměrná denní spotřeba alkoholu po šesti měsících léčby.

JAKÝ PROSPĚCH SELINCRO VYKÁZALO BĚHEM VÝZKUMŮ?
Bylo zjištěno, že Selincro je účinnější než placebo, pokud jde o snížení počtu dnů s vysokou konzumací alkoholu i denní spotřebu alkoholu.
Výrazné zlepšení bylo pozorováno během prvních čtyř týdnů u osob, které konzumovaly více než 60g alkoholu denně (muži) nebo více než 40g alkoholu denně (ženy). U těchto pacientů se po šesti měsících snížil počet dní s těžkou konzumací alkoholu z 23 na 10 v první studii a z 23 na 11 ve druhé studii. Denní příjem alkoholu se snížil ze 102g na 44g v první studii a ze 113g na 43g ve druhé studii. Tato zlepšení byla větší než u placeba o cca 2,7 až 3,7 dní s vysokou konzumací alkoholu měsíčně a o cca 10 až 18g alkoholu denně.

JAKÁ JSOU RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM LÉKU SELINCRO?
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejčastější vedlejší účinky (projevující se u více než 1 pacienta z 10) byly nausea (pocit zvedání žaludku), závratě, nespavost a bolesti hlavy. Tyto reakce byly většinou mírné až střední a trvaly krátce.
Selincro nesmějí užívat lidé:
- kteří jsou alergičtí na nalmefene nebo jinou složku léku
- kteří užívají léky s opioidy
- kteří mají nebo donedávna měli závislost na opioidech (opiátech)
- kteří mají akutní abstinenční příznaky
- kteří pravděpodobně nedávno užívali opioidy
- kteří mají závažné poškození jater nebo ledvin
- kteří nedávno zažili akutní abstinenční syndrom (včetně halucinací, záchvatů a třesu)

PROČ BYL LÉK SELINCRO SCHVÁLEN?
Výbor pro zdravotnické výrobky pro lidské užití (CHMP) potvrdil, že Selincro efektivně snižuje závislost na alkoholu u mužů, kteří pijí více než 60g alkoholu denně, a u žen, které pijí více než 40g alkoholu denně. Vedlejší účinky hlášené ve studiích nevzbudily žádné větší obavy. CHMP rozhodl, že přínos Selincra je větší než jeho rizika a doporučila jeho uvedení na trh.

DALŠÍ INFORMACE O LÉKU SELINCRO
Evropská komise schválila dne 25.02.2013 uvedení léku Selincro na trh v Evropské unii.

Výrobce/držitel licence: H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK 2500 Valby
Denmark

k tomuto tématu viz též články o alkoholismu a s ním souvisejících syndromech na tomto webu


PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.



Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.



Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.



Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!



Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.



Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.



Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.