psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Poruchy osobnosti

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků


Poruchy osobnosti - co to vůbec je?

Osobnost člověka je soubor jeho vlastností a schopností – tedy povaha plus to, co člověk umí nebo k čemu má předpoklady (řeč je o duševních schopnostech). V běžné řeči se pojem "osobnost" používá pro lidi nějak význačné, v psychologii je osobností každý. A každý z nás je v tomto smyslu originál – neopakovatelná, zcela jedinečná osobnost.

Jako všechno, tak i osobnost se může "porouchat" -  poruchy osobnosti jsou určité odchylky ve vlastnostech od zdravé stavby osobnosti. Norma je přitom velmi široká – je zcela legitimní být extrovert i introvert, v normě je do určité míry i přecitlivělost nebo naopak pevná emoční stabilita.

Každá lidská vlastnost má dva póly a je zcela v pořádku být uprostřed, vpravo i vlevo. Jen záleží na tom, jak moc vpravo či vlevo člověk je. Jako příklad vezměme třeba takovou asertivitu. Kdo je v asertivitě uprostřed, je zdravě asertivní, kdo je v této vlastnosti slabší, je poddajný, a kdo se prosazuje velmi silně, je agresivní. Poddajnost a agresivita jsou tedy dva póly téže vlastnosti. Opět - norma je velmi široká: jsou lidé mírní, kteří raději ustoupí, a jsou takoví, kteří svá práva prosazují velmi intenzivně. Když je ale člověk poddajný příliš a stále ustupuje, protože se bojí, aby neztratil svého partnera, můžeme už mluvit o poruše osobnosti (v tomto konkrétním příkladě jde, se značným zjednodušením, o závislou poruchu osobnosti). A na druhém pólu – když někdo stále prosazuje svou všemi prostředky, včetně násilí, a bez ohledu na druhé, opět jsme na území poruchy osobnosti (disociální poruchy osobnosti).

Po poruchu osobnosti je typické to, že je trvalá a její projevy jsou součástí charakteru člověka. Diagnostikovat ji lze až v dospělosti, protože až tehdy je osobnost hotová; do té doby se vytvářejí předpoklady pro budoucí chování a prožívání, nicméně u mnohých lidí, jejichž osobnost bude v dospělosti označena jako porušená, se určité typické projevy objevují už v dětství.

Protože jde o součást povahy člověka (navíc součást často vrozenou), jsou poruchy osobnosti z principu nevyléčitelné. Například taková deprese je obvykle přechodný stav, jehož podkladem je nedostatek určitých chemických látek (serotoninu a/nebo noradrenalinu) v mozku. Když se jejich množství podaří navýšit, deprese mizí. Povaha člověka ale takto jednoduše určena není. Ze sebe se nikdo nevyléčí. Zas taková beznaděj to ale není: kdo opravdu chce, může korigovat své projevy a určité změny v prožívání a chování přece jen dosáhnout. Více zde: Léčba poruch osobnosti

Porucha osobnosti tedy není nemoc. Je to jakési ne úplně standardní "nastavení" osobnosti člověka.

Změna osobnosti

Trochu něco jiného, než porucha osobnosti, je změna osobnosti – to je vychýlení určité lidské charakteristiky následkem nějakého traumatu, dlouhodobého silného stresu a podobně. Změnu osobnosti je možné diagnostikovat u takového člověka, který byl do té doby, pokud jde o osobnost, zcela v normě. Změny osobnosti mohou být přechodné (např. pro určitém úrazu nebo otravě) i trvalé (po extrémně negativním zážitku jako je např. mučení nebo pobyt v koncentračním táboře, dále po nevratném poškození mozku, u demencí apod.).

Příčiny poruch osobnosti

Existují dvě základní skupiny příčin vzniku poruch osobnosti: jde o genetické vlivy a psychosociální vlivy (výchova, životní okolnosti a jejich zpracování člověkem). Předpokládá se, že genetické příčiny jsou jednoznačně na prvním místě. Ovšem u některých poruch, typicky u hraniční nebo histrionské poruchy osobnosti, je zřejmě poměrně vysoký podíl výchovných přístupů a životních okolností v raném věku vůbec. Obvykle se u vzniku poruchy osobnosti kombinují jak genetické, tak psychosociální vlivy.

Typické znaky poruch osobnosti

Jak se pozná, zda je daná osobnost ještě v mezích normy nebo už za těmito mezemi? Tady je to poměrně snadné – o poruchu osobnosti jde tehdy, když člověku jeho osobnost znemožňuje normální fungování. Když tedy člověk sám trpí svými povahovými vlastnostmi a/nebo jimi trpí jeho okolí, lze uvažovat o poruše osobnosti. Mezistupeň mezi normou a poruchou osobnosti je tzv. akcentovaná osobnost. Člověk s akcentovanou osobností má určité povahové rysy zvýrazněné, ale ještě ne natolik, aby se dalo mluvit o poruše osobnosti.

Pro lidi s narušenou osobností je typické, že opakují stále stejné způsoby chování, i když se v minulosti stokrát přesvědčili, že tyto vzorce nefungují. Člověk se zdravou osobností se poučí, že jeho chování nikam nevede, a toto chování změní; člověk s narušenou osobností své chování, ani když vede k opakovaným nepříjemnostem a neúspěchům, nemění. Například člověk s paranoidní osobností prohledal svému partnerovi tisíckrát mobil, jestli si nepíše s někým jiným, nikdy nic nenašel, ale podezření má dál a dál mobil zbytečně prohledává.

Lidé s poruchou osobnosti jsou také zvýšeně psychicky zranitelní – mají tzv. nízkou frustrační toleranci. Jinými slovy, moc nevydrží – rozhodí je i relativní banalita a jejich nevhodné návyky v chování se projeví i v malé zátěži. Například člověk se závislou osobností se hroutí, pokud mu jeho milovaný protějšek nevezme telefon po prvním zazvonění. Po deseti minutách, kdy se nemůže dovolat, má vymyšleno několik extrémně nepříjemných scénářů, co se asi mohlo stát, a prožívá silný strach z opuštění.

Nevhodné chování lidí s poruchami osobnosti se má někdy tendenci zesilovat, i když jejich okolí reaguje negativně. Zdravý člověk, který "ujede" a dostane negativní zpětnou vazbu od druhých lidí, se vrátí ke svému běžnému jednání, ale člověk s narušenou osobností na tuto negativní zpětnou vazbu reaguje spíše zesílením nevhodného chování. Když je tedy paranoik svým partnerem přistižen při prohledávání mobilu, nezastydí se, ale své úsilí něco vypátrat ještě zvýší, protože "proč by mu tolik vadilo, že se mu dívám do mobilu, kdyby nikoho neměl?".

Poruchy osobnosti se dříve nazývaly "psychopatie". Na pojmu samotném není nic špatného, jde o složeninu, která má význam zhruba "chorobná psychika". Pojem "psychopat" se ale v běžné řeči usídlil jako nadávka a byl proto nahrazen pojmem "porucha osobnosti". Více zde: Psychopatie

Lidé s poruchami osobnosti v partnerském vztahu

Jak se žije s lidmi s poruchou osobnosti v partnerských vztazích? Předně záleží na tom, v jaké síle se příznaky poruch osobnosti vyskytují. Jsou-li hodně silné, pak je to těžké. Jsou-li slabší, soužití s mnoha specifickými osobnostmi (např. schizoidní, anankastickou, anxiózní nebo závislou) může být naprosto funkční, bez větších obtíží. Pro partnerství se bohužel moc nehodí lidé s paranoidní, disociální a histrionskou osobností.

V každém případě platí, že lidé s výraznou osobností jsou důležitou součástí společnosti. I oni jsou neopakovatelní, jako každý, a mnozí z nich dosahují velkých úspěchů v různých oblastech.

Přehled základních poruch osobnosti:

Paranoidní porucha osobnosti
Schizoidní porucha osobnosti
Disociální porucha osobnosti (též Dissociální porucha osobnosti, antisociální osobnost nebo sociopatie)
Emočně nestabilní porucha osobnosti – impulzivní typ
Emočně nestabilní porucha osobnosti – hraniční typ
Histrionská porucha osobnosti
Anankastická porucha osobnosti
Anxiozní (vyhýbavá) porucha osobnosti
Závislá porucha osobnosti

Další specifické poruchy osobnosti:
Nezdrženlivá osobnost (Haltlos osobnost)
Pasivně-agresivní osobnost

Toto jsou poruchy osobnosti podle manuálu Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 / ICD-10. V USA se používá klasifikace DSM-IV a ta uvádí trochu jiný výčet poruch osobnosti. Navíc je tam:

Schizotypální porucha osobnosti
Dysforická porucha osobnosti
Narcistická porucha osobnosti
Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti, která ovšem odpovídá výše jmenované anankastické osobnosti.

Ostatní, do klasifikací již nezařazené poruchy osobnosti:
Sadistická porucha osobnosti
Masochistická porucha osobnosti

OSPAT – online test poruch a typů osobnosti


PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.