psychotesty a testy osobnosti online

 

www.psychotesty.psyx.cz
...vidí do vás

OSPAT - Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Test zjišťuje 11 typů osobnosti - úzkostnou, histrionskou, paranoidní, emočně nestabilní a další. Podrobnosti
EQ-TEST - Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? EQ test zjišťuje, jak člověk zvládá svůj emoční život.
Podrobnosti
BITEPT - Test duševních poruch
Deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy - tento test nabízí velmi užitečné, orientační zjištění všech základních duševních poruch.
Podrobnosti
ICAP - Test osobnostních vlastností
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život? Test zjišťuje 13 základních vlastností.
Podrobnosti
ASTE - Test vaší stresové zátěže
Jaká je míra vašeho akutního a chronického stresu? Jaké máte předpoklady pro nadměrné stresování se nebo naopak dobré zvládání stresu?
Podrobnosti
COGIT - Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit? Unikátní test duševního výkonu.
Podrobnosti
FULJOB - Test pracovní orientace
Na jakou práci nebo školu se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost? Dozvíte se, jak je u vás namícháno 6 základních typů pracovního zaměření.
Podrobnosti
MEMREX - Test paměti
Jak moc se můžete spolehnout na svou paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení? Jde ozajímavý test, který prověřuje několik typů paměti.
Podrobnosti
STRONG - Test silných
stránek
O jaké silné stránky své osobnosti se můžete opřít a zvýšit tak svou životní spokojenost? Prověřte se v 24 kvalitách a zjistěte, které jsou ty vaše.
Podrobnosti
MACH - Test výkonové motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu? Test hodnotí sílu motivu výkonu, strach z neúspěchu a další charakteristiky.
Podrobnosti
PESO - Osobnost mezi lidmi
Máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a udržovat? Test vlastností projevujících se ve vztazích.
Podrobnosti
Partnerský test
V jakém stavu je váš manželský nebo partnerský vztah? Zjistěte, z čeho vyplývají případné potíže a jak na nich pracovat.
Podrobnosti
Test barev
Specifický test, který čte lidskou povahu a hlavně aktuální stav a případné potíže z barev, které člověk volí. Test pro psychologické labužníky.
Podrobnosti
 
 
 

 

 

 

Paradigma psychologie

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

Paradigma neboli základní model - supermodel psychologie

Termínem paradigma* vědy se myslí určitý vzorec, který vyjadřuje podstatu jevů, jež daná věda zkoumá. A protože psychologie zkoumá psychiku, je úkolem paradigmatu psychologie vyjádřit právě podstatu psychiky. Z českých autorů pracuje s tímto pojmem asi nejvíce M. Nakonečný (někteří se bez něho zcela obejdou), a tak následující text nese stopy jmenovaného profesora.

Jak již bylo uvedeno, základní tendencí organismu je snaha o přežití. Přežít znamená totéž jako adaptovat se na proměnlivé okolní podmínky. Vývojově nejvyšším a také nejsložitějším nástrojem adaptace je nervová soustava jako materiální podklad psychiky. Podobně jako plíce ve spolupráci s dalšími orgány mají zajistit přežití přívodem kyslíku a odvodem CO2, zajišťuje psychika přežití tím, že na základě informací zvenku zkonstruuje účelnou odpověď jedince na situaci, v níž se nachází (Psychika "řekne" - teď tu silnici nepřecházej, auto přijíždějící zprava je už moc blízko a srážku s ním nemusíš přežít).

Psychika se tedy podílí na řízení interakce individua a situace a to ve směru adaptace neboli přežití. Na základě toho lze paradigma psychologie odvodit následujícím způsobem:
S > O > R, resp. R = f(S<>O),

kde S je situace, podnět; O je osobnost, jedinec a R je reakce, odpověď (f je funkce a být funkcí něčeho znamená být tím něčím ovlivňován nebo utvářen).

S > O > R lze interpretovat takto: jistá situace působí na osobnost a výsledkem tohoto působení je určitá odpověď jedince na danou situaci.
R = f(S<>O) je jinými slovy totéž: Reakce je funkcí interakce situace a osobnosti (je utvářena vzájemným působením situace a osobnosti).

Jak známo, na tutéž situaci nereagují všichni lidé stejně. Jestliže S - situace je objektivně pro každého stejná, co způsobí, že R - reakce se člověk od člověka liší? Přidržíme-li se výše uvedeného paradigmatu S > O > R, je zřejmé, že klíčem k vysvětlení této variability je prostřední článek paradigmatu - tedy O – osobnost**. Ta rozhoduje o tom, jaké vlastnosti a význam přisoudí člověk dané situaci, a jakou odpověď na základě toho vybere. Malé dítě si kupříkladu klidně sáhne na horkou plotnu, protože neví, že se spálí, zatímco jeho matka, vyzbrojena touto informací, to neudělá. V osobnosti matky je "uložena" zkušenost, informace o nebezpečnosti horké plotny; osobnost dítěte dosud nemá tuto zkušenost k dispozici.
Tatáž situace, jiná osobnost - jiná reakce. Osobnost jako soubor intervenujících proměnných*** tedy "filtruje" všechny příchozí podněty a určuje typ reakce a její průběh.

* Paradigma
(Z řec. příklad, vzor) - soubor všeobecně uznávaných principů, podle kterých daná věda pracuje, slouží jako modely problémů a jejich řešení

** Osobnost
Význam pojmu osobnost, jak se užívá v psychologii, se zcela nekryje s významem v běžné mluvě. Zjednodušeně lze říci, že v psychologii vyjadřuje pojem osobnost fakt jedinečnosti a celistvosti psychiky každého člověka. Nemá zde hodnotící význam (ve smyslu "to je osobnost" = někdo vynikající, zajímavý...) - osobností je v psychologii každý od chvíle, kdy jeho psychika začne vykazovat specificky lidskou formu fungování.

*** Intervenující proměnná
Základní vlastností proměnné obecně je to, že může nabývat různých hodnot; intervenující proměnné jsou označením pro vnitřní psychofyzické dispozice jedince.

PhDr. Michaela Peterková

Pokud si chcete tento text uložit, nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf
> klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte
zpět na rozcestník článků

nahoru

 

 


VAŠE VÝHODY

KVALITNÍ psychologické testy
Výsledky máte OKAMŽITĚ - testy jsou plně online
Zadání zdarma, vyhodnocení za vlídný poplatek
PODROBNÉ výsledky, u některých testů bezplatné bonusy


INFO

psychotesty pro řidiče a k policii
testování pro firmy a personalisty, opakované užívání testů


 

Testy: OSPAT, ICAP, PESO

Velmi zajímavé! Není snadné přiznat přiznat si některé věci, ale tak začíná práce na sobě.


Kristýna, 1988


Test: BITEPT

Podle testu trpím somatizační poruchou, tak aspoň vím, s čím bojovat.Robert, 1970


Testy: OSPAT, EQ-TEST, PESO

Dozvěděla jsem se, proč jsem tak konfliktní. Jen škoda, že ne dříve.Jaroslava, 1952


Testy: FULJOB, MACH, ICAP

Váhala jsem s vlastním byznysem, ale podle testu na to mám - tedy povahu.Liv, 1969


Test: MEMREX

Jsem soutěživý a tohle mi dalo pořádně zabrat. Konečně náročný a výborný test!Martin, 1978


Testy: MEMREX, ICAP, EQ-TEST

Získal jsem odpovídající popis osobnosti a povzbudivou zprávu o své paměti.Radim, 1944


Testy: EQ-TEST, PESO

Ani bych dřív nevěřil, co všechno určuje, jaké budu mít vztahy s okolím.Tomáš, 1986
 


INFO

První, kdo ví o nových testech?
Buďte v obraze!

Pro firmy a personalisty:
kredity na opakované testování
za výhodnou cenu

Máte web a chcete propagovat
naše testy?
Pošlete nám informace
o sobě a zkusíme se dohodnout.

Tvorba psychologických testů pro weby a tištěná média - kontaktujte nás

Články z psychologie

 


Psychotesty - další informace

Tradičně nejoblíbenější jsou psychologické testy osobnostních vlastností. k nim patří testy OSPAT, ICAP a PESO. ICAP je klasický test osobnosti zjišťující nejdůležitější vlastnosti; PESO je zajímavý nástroj měřící ty vlastnosti, které se významně projevují v mezilidských vztazích. Jiný test osobnosti s takovým zaměřením u nás k dispozici není, navíc k němu patří zdarma zajímavý test "Jste dobrý psycholog?"
OSPAT je velmi oblíbený psychotest, protože zjistí zaměření osobnosti, které, je-li silné, přechází až v poruchu osobnosti. Proto je tento test vhodný pro zdravé jedince i pro takové, kteří pociťují obtíže. Když pak z testu vyplyne, že dotyčný má lehce zvýrazněné např. narcistické a histriónské rysy, ví, na čem zapracovat, jakou literaturu vyhledat a nebo naopak se rozhodne ponechat si tyto své zvláštnosti, což je také zcela regulérní. Kombinací těchto testů se dostane obsáhlý a solidní obraz osobnosti.
Test BITEPT slouží těm, kteří mají podezření na určitý psychický problém. Lze jej vyplnit i za někoho blízkého, o jehož zdraví se obávají. Jako bonus zdarma je součástí vyhodnocení 15ti stránkový materiál, v němž jsou srozumitelně popsány testované poruchy. Oblast psychopatologie a psychiatrie je stále pro většinu lidí neznámou a obávanou a tento text poskytuje informace, po kterých se mnozí stydí ptát jinde. BITEPT lze dobře kombinovat s psychotestem OSPAT a případně PESO.
Z oblasti práce je tu oblíbený FULJOB, který na základě několika typů informací prozradí typ vaší profesní orientace. Ocení jej studenti i pracující jedinci, zejména když je jejich práce neuspokojuje. Tento psycho test může ukázat (a také často ukáže), že typ práce není v souladu s osobností. A nakonec MACH - test výkonové motivace a souvisejících vlastností. Dnešní doba je o výkonu a tady zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s ostatními a co případně s tím. Oblíbenou kombinaci tvoří FULJOB, MACH a ICAP, u pomáhajících profesí pak i PESO.
Speciálně pro lidi, kteří chtějí zjistit stav svého partnerského vztahu, slouží Partnerský test. Mohou jej vyplnit oba partneři (to je ideální varianta), nebo jen jeden z nich.

Psychologické testy jinde na síti

Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.