FULJOB - Test profesně-zájmové orientace
FULJOB - Test profesně-zájmové orientace další testy na www.psychotesty.psyx.cz
psychologie na internetu - www.psyx.cz
 
© 2008-2024 PhDr. Michaela Peterková
Chráněno dle autorského zákona.
Stránka: 1 z 20 pro ČR   celý svět   online test   100 otázek/7 škál   oblast práce  

Tento test hodnotí na základě vašeho osobnostního zaměření, preferencí a potenciálu, jaký jste typ profesně-zájmového zaměření. Rozlišuje se šest základních typů – realistický-motorický, investigativní-teoretický, umělecký-estetický, sociální, podnikavý a konvenční-konformní. Test zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že brzy naprosto změníte názor.
 
Test je vhodný pro dospělou populaci.
Online test s okamžitým vyhodnocením, v českém jazyce.
Test má 100 položek, rozsah vyhodnocení cca 1,5 strany A4.
 
Zvolte u jednotlivých výroků, jak moc vás vystihují
– zda s nimi souhlasíte.

 
Čas není omezen. Ve vlastním zájmu odpovídejte pravdivě.
Další instrukce k vyplnění: 
Zdarma: Zadání testu. (Nejprve zdarma a nezávazně test vyplníte a pak se rozhodnete, zda budete chtít jeho výsledek.)
Za 159 Kč: Vyhodnocení testu. Platit lze kartou (z celého světa) nebo bankovním převodem (pouze z ČR).
Dárek k vyhodnocení: "Jaká práce se pro vás hodí?" - Užitečná interaktivní pomůcka ke zjištění té správné práce, v PDF.

 


1/1. Jsem výborný vyjednavač.

zcela souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

vůbec nesouhlasím

Rozhodněte, do jaké míry s tímto tvrzením souhlasíte.

2/2. Jsem velmi rád/a ve styku s lidmi.

zcela souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

vůbec nesouhlasím

Rozhodněte, do jaké míry s tímto tvrzením souhlasíte.

3/3. Mnoho lidí má stále připomínky k mým profesním plánům nebo k současné práci.

zcela souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

vůbec nesouhlasím

Rozhodněte, do jaké míry s tímto tvrzením souhlasíte.

4/4. Rád bych kreslil/a nebo maloval/a.

zcela souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

vůbec nesouhlasím

Rozhodněte, do jaké míry s tímto tvrzením souhlasíte.

5/5. Dovedu vyměnit žárovku v blinkru u auta.

zcela souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

vůbec nesouhlasím

Rozhodněte, do jaké míry s tímto tvrzením souhlasíte.


 
© psyx.cz 2008-2024  Všechna práva vyhrazena. Kontakt na www.psychotesty.psyx.cz, Podmínky užití.