MEMREX 08 - Test paměti - verze A
pro ČR  celý svět  online test  213 položek/7 subtestů/7 škál  výkonové testy

 
Čekají vás různé typy úkolů, které prověří vaši paměť z mnoha hledisek. Test má 7 subtestů a zjišťuje schopnost zapamatovat si informace, uchovat je a následně z paměti vybavit. Zkoumá dva základní typy vybavování, čtyři typy paměti podle typu informace (slova, čísla, obrazce, asociace).
Výsledkem je popis výkonnosti vaší paměti ve všech výše jmenovaných kategoriích a váš celkový výkon v testu je potom shrnutý do hodnoty tzv. Paměťového indexu PI. PI je obdoba inteligenčního kvocientu IQ – jde o jediné číslo, které vám umožní porovnat svůj výkon s ostatními. Součástí vyhodnocení jsou i základní fakta o lidské paměti, srozumitelné vysvětlení všech potřebných pojmů a zejména užitečné návody, jak svou paměť v případě zájmu trénovat.
 
Test MEMREX je konstruován jako všechny dobré výkonové testy – tedy tak, že by jej nemělo být možné zvládnout na 100%. Během práce si tedy s tímto nedělejte zbytečné starosti.
Váš výkon může zkreslit únava, přítomnost alkoholu nebo jiných drog, velké rozrušení, určité nemoci zejména neurologického nebo psychiatrického okruhu atp.

 
Test je třeba zvládnout celý najednou, bez přerušování; budete potřebovat cca 30 minut času. V průběhu testu si nedělejte žádné poznámky, nepoužívejte kalkulačku atp. – všechny úkoly řešte jen s pomocí vlastního mozku. Držte se přesně instrukcí k jednotlivým úlohám.
Nepoužívejte příkaz aktualizovat (obnovit stránku) - tím byste se dostali zpět na začátek testu.

 
Online test s okamžitým vyhodnocením, v českém jazyce.
 
Test se skládá z 7 subtestů.
 
ZDARMA: Zadání testu. (Nejprve zdarma a nezávazně test vyplníte a pak se rozhodnete, zda budete chtít jeho výsledek.)
ZA 159,- Kč Vyhodnocení testu. Platit lze kartou (z celého světa) nebo bankovním převodem (pouze z ČR).